I sommeren 2022 stod en af vores medlemmer i den situation på hans arbejdsplads i Hjørring. Vores medlem, Niclas*, var ikke sikker på, om han var omfattet af en overenskomst, og han var heller ikke sikker på, hans arbejdsgiver vidste det: ”Jeg havde en kollega, der fik fritvalg, så jeg undrede mig over, at andre kollegaer fik det, når jeg ikke gjorde. Jeg kontaktede revisoren for virksomheden, men hun sagde, at vi ikke fik fritvalg, fordi der ikke var overenskomst”, fortæller vores medlem i HK Handel Nordjylland, Niclas.

Jeg havde en kollega, der fik fritvalg, så jeg undrede mig over, at andre kollegaer fik det, når jeg ikke gjorde.

Niclas’ manglende fritvalg var første led i sagen. Det var nemlig den, der såede tvivlen. Niclas havde egentlig i første omgang tillid til sin arbejdsgiver, så arbejdsgiver prøvede også at overbevise Niclas om, at Niclas ikke var omfattet af en overenskomst i ansættelsen: ”Han har før sagt, der ikke var overenskomst, men nu var jeg begyndt at undre mig over det”, fortæller Niclas om sin oplevelse. 

Det var den tvivl og undren, der gjorde, Niclas valgte at gå til HK: ”Det var HK, der kunne bekræfte, om der var overenskomst eller ej, og om jeg var berettiget til fritvalg.”

Heldigvis tog Niclas fat i os efterfølgende, og han fik hurtigt kontakt til vores faglige konsulent i HK Handel Nordjylland, Catrine Lundholm, der varetog sagen. Sagen blev ført, fordi arbejdsgiver netop nægtede at følge overenskomsten og påstod, at han ikke havde en overenskomst: Noget HK kunne bevise, arbejdsgiveren havde. Det betød, at Niclas havde både fritvalg og pension til gode hos arbejdsgiveren. Der blev sendt et krav afsted til arbejdsgiveren, som stadig nægtede, at der var overenskomst. Sagen blev herefter videreført i HK Handel.

Hvis arbejdsgiver lyver

Niclas havde vores faglige konsulent i HK Handel Nordjylland, Catrine Lundholm, som kontaktperson og havde flere samtaler med hende om forløbet og processen.

Processen for at nå til bunds i sagen var heller ikke en dans på roser. Der var meget tovtrækkeri, og det påvirkede Niclas i sin dagligdag, om end han havde HK Handel Nordjyllands støtte hele vejen igennem: ”Det var en hård periode, fordi jeg stadig var i mit ansættelsesforhold, og mine chefer holdt fast i, at de ikke snød, men jeg følte ikke, jeg kunne stole på dem, når de trak tiden ud og ikke tog ansvar”, fortæller Niclas. 

Mine chefer holdt fast i, at de ikke snød, men jeg følte ikke, jeg kunne stole på dem, når de trak tiden ud og ikke tog ansvar...

I en periode, mens sagen kørte, var Niclas nemlig stadig ansat hos virksomheden: ”Jeg vidste ikke, hvad mine chefer tænkte om mig. De sagde, det ikke var min skyld, men det var stadig svært at være i. Jeg sagde op senere hen, selvom jeg ikke havde fundet et nyt arbejde, da jeg ikke følte, mine chefer tog ansvar. De skulle have taget ansvar i starten og anerkendt deres fejl”, fortsætter Niclas. Heldigvis havde Niclas et godt bagland, og da han kender mange i Hjørring, var han ikke nervøs for at kunne finde et nyt arbejde. 

Sagen endte med et forlig i Arbejdsretten mandag d. 23. oktober, hvor vi fik medhold i, at arbejdsgiver var – og stadig er – omfattet af overenskomsten. For Niclas resulterede det i, at Niclas fik efterbetalt 225.000 kroner, der dækkede over fritvalg og pension, som arbejdsgiver manglede at udbetale til Niclas. Derudover fik HK 25.000 kroner i bodsbetaling for bruddet på overenskomsten

Vi spurgte også Niclas, hvordan processen havde været, nu når han var kommet ud på den anden side: ”Jamen, det har været en fantastisk hjælp må man sige. Uden Catrine havde jeg ikke været, der hvor jeg er nu. Uden HK havde vi ikke vundet sagen”, fortæller Niclas og fortsætter: ”Jeg har lært rigtig meget. Man skal virkelig være opmærksom på sin kontrakt. Der er mange arbejdsgivere, der ikke forstår en kontrakt, så man skal kontakte folk, der har forstand på det, og på det her område er det HK.”

Det har været en fantastisk hjælp må man sige. Uden Catrine havde jeg ikke været, der hvor jeg er nu.

Heldigvis endte sagen som sagt positivt for Niclas: ”Dommeren sagde også, at man ikke kan tage arbejdsgivers ord for gode varer. Det tog jeg rigtig meget til mig. Jeg skulle selvfølgelig også have vidst noget omkring min kontrakt selv”, fortæller Niclas, hvor Catrine Lundholm fortsætter: ”Men så var det godt, du tog fat i os”. 

Vi ville selvfølgelig også gerne høre, hvad Niclas synes, der var det fedeste ved sagen. Til det svarede han glad og stolt: ”At vi vandt. De havde overenskomst. Vi havde ret. Jeg har også andre kollegaer, så jeg føler også, jeg har vundet lidt for dem. Det er jo fedt.”

Niclas’ historie giver et indblik i, hvad man som medlem kan bruge HK til. Når du er medlem af HK, har du efter 3 måneders medlemskab nemlig ret til juridisk bistand, så du kan få kørt sager ligesom Niclas’. Det giver i den grad også stof til eftertanke for - som dommeren sagde – du kan ikke altid tage sin arbejdsgivers ord for gode varer. Det er her, du skal spørge dem, der ved noget om ansættelsesforhold. I Niclas’ tilfælde er det os – og så er det vigtigt, du husker at indbetale til din pensionsopsparing, så du kan få forsødet din tilværelse, når du ikke skal arbejde mere. 

Er der styr på din ansættelse?

Har du spørgsmål til vilkårene for din ansættelse? Tag altid fat i din fagforening, så du kan få indblik i din kontrakt og overenskomst. Du kan altid kontakte os på 7011 4545 eller på nordjylland@hk.dk 

*Navnet er fiktivt efter ønske fra medlemmet. Medlemmets navn er HK Nordjylland bekendt.