sygt barn med på job

Et problem, der går igen hos de klemte småbørnsforældre, er, at det ikke er en ret, men kun en mulighed at holde barns sygedage. Illustration: Rasmus Juul.

Forestil dig, at du er alene med 2 børn. Den ene er rask igen, efter at du har brugt barns 1. og 2. sygedag. Om morgenen på dag 3 melder sygdommen sig hos dit andet barn. Du har ikke andre pasningsmuligheder, så du gør naturligvis brug af barns 1. og 2. sygedag igen, for det har du mulighed for. Men kun hvis arbejdsgiveren skønner det.

Det gjorde ’Majbritt’. Det er ikke hendes rigtige navn. Hun ønsker ikke at stå frem af frygt for, at det kan få konsekvenser for hendes ansættelse. Det samme gør sig gældende for ’Stine’ og ’Karen’. Redaktionen er bekendt med deres rigtige identitet.

Selvom små børns sygdom er en velkendt og anerkendt udfordring i småbørnsfamilier, er det en øm tå på flere statslige arbejdspladser. Det fortæller de 3 mødre og HK’ere uafhængigt af hinanden til HK Statbladet.

Senere på dagen ringede chefen. Majbritt skulle møde ind næste dag, også selvom hendes barn stadig var sygt.

”Hvad laver du her med et sygt barn?,” udbrød én af kollegerne, da Majbritt mødte op den følgende dag med en weekendseng under armen.

- Jeg måtte sige det, som det var, at chefen vurderede, at jeg ikke måtte være mere hjemme. Mine kolleger sagde, at det kunne da ikke være rigtigt. Jeg tror også, at jeg endte med at gå hjem før tid, fortæller Majbritt, der 2 gange har oplevet at være nødsaget til at tage et sygt barn med på kontoret.

Mindre uvished og mere fleksibilitet

I løbet af 80’erne så barns 1. sygedag dagens lys i overenskomsterne, og i 2008 udvidedes muligheden med barns 2. sygedag. 40 år efter er barns sygedage stadig forbundet med bøvl, besvær og bekymringer blandt HK’erne i staten. Regler og fortolkninger er rigide, og der er brug for mere fleksibilitet, lød budskabet fra de statsansatte HK’ere, da fagforeningen samlede krav ind fra medlemmerne til de snarlige OK24-forhandlinger i staten.

Et problem, der går igen hos de klemte småbørnsforældre, er, at det ikke er en ret, men kun en mulighed at holde barns sygedage, som hviler på arbejdsgiverens vurdering:

’Om et barns sygdom kan begrunde tjenestefrihed, må bero på en konkret vurdering af sygdommens art sammenholdt med barnets alder. Afgørende er i alle tilfælde, at der er et pasningsbehov’, lyder vejledningen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Medst) til de statslige arbejdsgivere.

- Det skulle være sådan, at man havde ret til at tage barns 1. og 2.sygedag, uden at man skal spørge om lov. Den uvished bryder jeg mig ikke om, siger Majbritt.

Barns sygedage gælder ved nyopstået sygdom per barn og ikke antallet af sygedage, ligesom at sygedagene kun gælder for ét forældrepar og ikke hver forælder. Bliver mor ringet hjem opad eftermiddagen af institutionen, er barns 1. sygedag taget i brug. Opstår sygdommen om lørdagen og fortsætter om søndagen, er der reelt ikke flere dage at gøre med.

- Der findes nogle, der ikke har muligheden, så man skal være glad for den. Det kunne være rart, at der ikke blev skelet til sygdommens start, og at man ikke skal gå stille med, at barnet har været syg i mere end 2 dage, og hviske det i øret på en kollega, at man ikke kommer i morgen. Det gør det ufleksibelt, også for arbejdspladsen, at man ikke kan sige; ”Jeg har et barn med skoldkopper, hvordan løser vi det?,” fortæller Stine, en anden stats-HK’er og mor, der ofte er kommet i klemme i de ufleksible regler.

Producér skatteydere, men tag bøvlet selv

Man vil jo gerne have, at vi producerer skatteydere til fremtiden, men at passe dem når de er syge, det skal være noget bøvl.

Således lyder Stines opsummering af problemerne med at holde barnets 1. og 2. sygedag. En enkelt gang har hun selv meldt sig syg for at blive hjemme og passe et sygt barn. Det er hende imod at lyve, men ordsproget om, at man med ærlighed kommer længst, er en saga blot på hendes arbejdsplads, når det kommer til børnenes sygdom:

- Engang havde min ældste fået skoldkopper. Det tog en uges tid. Der var jeg ærlig og fortalte min chef, at det nok tog nogle dage. Der havde vores barn været hjemme, men fordi faderen havde været dér, var 1. sygedag brugt. Der skulle jeg have holdt min kæft, tænkte jeg. Nogle chefer kan nok ikke huske, hvordan det er at have små børn, lyder stikpillen til arbejdsgiverne.

Opkaldet til chefen trækker tænder ud

Udover de instinktive bekymringer hos småbørnsforældrene, når sygdommen indtræffer hos de mindste, fortæller de 3 HK’ere samstemmende, at situationen hurtigt forværres med mere ubehag i form af dårlig samvittighed, frygt og ondt i maven.

Stats-HK’eren ’Karen’ fortæller: Vi føler os pressede
En kollega tager hjem hen ad klokken 14 og flekser ud. Dagen efter ringer hun og melder barn syg. Hun får at vide, at hun skal orienteres, om at det så er barns 2. sygedag, for han var jo også syg dagen inden. Vi føler os pressede, og det er så lidt fleksibelt og med manglende forståelse for forældres situation. Ikke alle har bedsteforældre, som kan hjælpe. Og hvem ønsker i øvrigt, at ens barn er syg? Jeg kender ingen, som ikke helst vil, at det kører, som det plejer. Jeg har på ingen måde mistanke om, at nogle af mine kolleger misbruger det. Men det ændrer sig ikke hos lederne, før I får gennemført, at det er en ret og ikke en mulighed. Det burde være som i Sverige, hvor man kan være hjemme, til barnet er raskt. Jeg ønsker, at I arbejder for at få det ind i vores overenskomst.

- Jeg har det dårligt med, at samfundet er indrettet sådan, at tager du på arbejde med et sygt barn derhjemme, så har du dårlig samvittighed overfor barnet og omvendt overfor dit arbejde, hvis du bliver hjemme og passer dit syge barn. Man kan ikke vinde, siger Stine.
Også Karen, som kun har ønsket at give sit besyv med på skrift, kan genkende billedet fra sin statslige arbejdsplads:

- Vi er alle nervøse for at ringe med barn syg, hvilket ikke sker ret tit. Vi føler os mistænkeliggjort, og nogle har fået besked på at finde pasning, og så skal de møde op bagefter. Vi bliver mødt af en leder, som synes, det er irriterende. Der er én gang blevet sagt, at nu er der simpelthen ikke flere barnets sygedag, da der var en periode, hvor flere åbenbart havde barn syg, beretter hun i en besked til HK Statbladet.

Der er ikke noget loft over, hvor mange gange man kan få lov til at holde barns 1. og 2. sygedag, men i takt med at hjemmearbejde er blevet udbredt, er det for medarbejderne blevet en måde at undgå det ømtålelige opkald om barnets sygdom:

- Det hænger nok sammen med, at ledelsen ikke er glade for barns sygedage. Så undgår jeg at få ondt i maven over at spørge om lov, og jeg slipper for uvisheden. Men egentlig er det jo ikke meningen, og det udvander tanken med barns sygedage, mener Majbritt.

En Panodil og krydsede fingre

At bytte et barns sygedag ud med at arbejde hjemme eller at flekse, er også et fænomen, Stine kender til. Det fungerer dog langtfra i praksis, fortæller hun:

- Har man brugt begge sygedage, tilbyder chefen, at man kan arbejde hjemme med et sygt barn. Med et sygt barn er det svært at arbejde hjemme i 7,5 time. Med større børn, er det måske ok, men med små børn er det urealistisk. Skal man, som jeg, ringe til borgere, så sender det et forkert signal, at der bliver råbt: ”Mooaaar, jeg skal tisse” i baggrunden.

Når hjemmearbejde ikke fungerer, er det næste greb i skuffen at aflevere et sygt barn i institutionen og håbe på det bedste:

- Det er sket en håndfuld gange, og det også noget, jeg hører, at mine kolleger gør. En Panodil, afsted i institutionen og håbe på, at de ikke ringer. Og hvis de ringer, ja, det lyder lidt dumt, men så har man en god grund til at gå, for så er det institutionen, der har taget beslutningen om, at barnet skal hjem. Så er det nemmere at sige, forklarer Stine.

Krav står højt på listen

Kravet om at kunne placere de overenskomstsikrede 2 barns sygedage mere fleksibelt har HK Stat rejst ved de seneste 3 overenskomstfornyelser. Uden at komme igennem. Nu skal det lykkes, fastslår Rita Bundgaard, formand for HK Stat:

- Ved OK24 står kravet højt på min liste. Det burde også blinke i neon på de statslige arbejdsgiveres dagsorden for OK24. I konkurrencen om arbejdskraft bliver fleksible vilkår for medarbejderne stadigt mere afgørende, siger hun.

- Det er helt urimeligt, at forældre til syge børn skal være afhængige af arbejdsgivers vilkårlige og nogle gange rigide vurderinger og fortolkninger af reglerne. Vis dog respekt for og tillid til, at den enkelte medarbejder hver dag tager ansvar for både sin familie og for at løse sine opgaver på jobbet.

Regler

Barns 1. og 2. sygedag

I fællesoverenskomsten mellem OAO-STAT og Skatteministeriet er reglerne for afholdelse af barns 1. og 2. sygedage omtalt i § 14:

Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når:

  • Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt.
  • Forholdene på tjenestestedet tillader det.
  • Barnet er under 18 år.
  • Barnet er hjemmeværende.

Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selvom medarbejderen ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, således at den ene af forældrene holder fri den første dag, og den anden holder fri den anden dag.

Cirkulære om fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og OAO-Stat

 I Sverige er reglerne for barns sygedag anderledes og værd at skele til, fortæller flere HK Stat-medlemmer. Er dit barn under 12 år, bliver syg og har behov for at være hjemme fra skole eller børnehave, har du ret til at blive hjemme fra dit arbejde og få ydelser fra den statslige myndighed, Försäkringskassan. Der gælder særlige regler, hvis barnet er under 8 måneder eller over 12 år.

Er barnet hjemme i længere end 7 dage, kræves en lægeerklæring. Du kan få ydelsen i højst 120 dage per barn per år. Du har ret til knap 80 procent af din almindelige løn, eller det som Försäkringskassan beregner som din sygedagpengeberettigede indkomst. Denne ydelse er betalt af arbejdsgiveren gennem en såkaldt arbejdsgiverafgift, som arbejdsgiveren indbetaler for hver medarbejder til Försäkringskassan.

Læs mere om dine rettigheder som ansat i staten: Barns 1. sygedag
Se Medarbejder- og Kompetencestyrelsens personaleadministrative vejledning (PAV) til statens arbejdsgivere for yderligere fortolkninger af reglerne.

Kilder: HK Stat, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Øresunddirekts Informationscenter og Försäkringskassan