KL har tidligere påpeget, hvordan statslige regler og krav skaber ekstra administration – og dermed tager unødvendige resurser fra kerneopgaven.

Nu har KL sendt 22 konkrete løsningsforslag til, hvordan man kan komme spild af offentlige resurser til livs.

Et af forslagene handler om borgerservice og en meget bureaukratisk arbejdsgang.

Borgerservice løser nemlig opgaven med at undtage borgere for krav om digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks (UDK) områder.

Bøvlet arbejdsgang med UDK

I teksten beskrives processen således:

”Opgaven omfatter at tage imod borgeren, foretage individuelt skøn ift. undtagelse og sende en mail til UDK, hvor det oplyses, hvad der undtages for, og om det er en varig (kun mulighed på UDKs områder) eller enkeltstående undtagelse. Denne arbejdsgang har i lang tid været en torn i øjet på Borgerservice, da den virker unødvendigt bøvlet”.

Set fra kommunernes side giver det mening at fjerne reglen og arbejdsgangen som følge af ”Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening”, der netop imødekommer borgeres ønske om en sammenhæng mellem (varig) fritagelse for digital post fritagelse og undtagelse for digital selvbetjening.

Men både STAR og UDK fastholder, at eksisterende arbejdsgange og mail-notifikation ikke kan ændres som følge af den nye lov om fravigelse.

Andre forslag

Af andre forslag til forenkling og afbureaukratisering kan nævnes.

  1. Indrapportering af data for samlet skole og for afdelinger. STUK (Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet) kræver at skoler med flere afdelinger sender separate data på hver skolekode. KL ønsker indrapportering på fælles skolekode.
  2. Færre dokumentationskrav på socialområdet. Afklaring af hvor mange oplysninger, der skal ligge på en sag.
  3. Praksisforbedringer i klagesagsbehandlingen på fx plan- og miljøområdet