– Det administrative område i kommunerne står midt i en spændende udvikling, hvor der ikke bare er brug for dygtige kontoruddannede og akademikere. Også administrationsbachelorerne har en meget vigtig rolle at spille, men det kræver, at det bliver endnu tydeligere for både de kommunale arbejdsgivere og de studerende, hvad de har at tilbyde hinanden, siger uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunal, Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

Administrationsbacheloruddannelsen er målrettet den offentlige sektor, og kommunerne er da også fortsat den største arbejdsgiver for bachelorerne. Men der er sket en tydelig forskydning siden uddannelsens start. Derfor har HK Kommunal og KL lavet en kortlægning for at blive klogere på tendensen.

Uudnyttet potentiale

Kortlægningen viser, at kun godt hver anden privatansatte administrationsbachelor har et arbejdsindhold, der er ”uddannelsesrelevant”, dvs. ligger i naturlig forlængelse af deres uddannelse. Blandt dem, der er offentligt ansat, gælder dette ni ud af ti.

Noget kunne tyde på, at der er et uudnyttet potentiale for administrationsbachelorerne i kommunerne, lyder det fra Nicoline Lind-Holm Kuhnt.

- Vi er nødt til at gøre det endnu tydeligere for de studerende, hvordan de vil kunne udnytte og udvikle deres kompetencer på en kommunal arbejdsplads. For der er brug for dem! Samtidig med at flere opgaver automatiseres, bliver der også brug for kompetencer, der kan løse de resterende komplekse opgaver – og det kan administrationsbachelorerne, slår Nicoline Lind-Holm Kuhnt fast.