Man skønner at cirka 25 procent af alle borgere funktionelt har svært ved at bruge de digitale løsninger.

Og nu har regeringen fået et laangt spørgsmål om dens initiativer ift problematikken.

Det lyder:

Vil ministeren redegøre for regeringens initiativer til at hjælpe de grupper i Danmark, der har svært ved at bruge digitale løsninger til det offentlige og private såsom MitID? Desuden redegøre for, om ministeren har interesse i at præsentere digitale læringsværktøjer, der kan ruste borgere, der har udfordringer med digital teknologi. Herunder om ministeren overvejer at afsætte midler til foreningen Ligeværd, så de har mulighed for at opdatere appen »Digisafe« til at være tidssvarende i forhold til den digitale brug af MitID?

Der er masser af indsatser!

I svaret peger regeringen for det første på ”loven om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening”, som trådte i kraft 1. juni 2023, hvor borgere, der er fritaget for Digital Post, automatisk ret til at blive undtaget for digital selvbetjening.

En lov, der dog kun gælder for offentlige myndigheder – og ikke fx rejsekortet, banker mv.

Desuden vedtog Folketinget i juni 2023 fem konkrete indsatser for digital inklusion.

-   Aftalen har fokus på, hvordan vi kan forbedre hjælpen til MitID, og hvordan vi bedre kan hjælpe andre med Digital Post. Der er også fokus på at skabe bedre vilkår for de støttepersoner, der hjælper borgere, som er udfordrede af det digitale, samt på at forbedre borgenes adgang til digital træning.

Forbedret fuldmagtsløsning på vej

Desuden arbejder man med en forbedret fuldmagtsløsning, der skal gøre det lettere for borgere at få hjælp fra støttepersoner til at håndtere digitale gøremål.

Ligesom der allerede findes flere værktøjer, fx ”Digital Start”, der skal styrke de 15-18-åriges kendskab til offentlige digitale løsninger og ”demo.borger.dk” der er et digitalt øvemiljø til MitID og Digital Post.

Svaret er dog en skuffelse for løsningen ”Digisafe”, der havde set frem til en lovning på støtte - men nej.