Køen til tandregulering var blevet alt, alt for lang i Roskilde Kommune.

Og dermed ventetiderne også blevet længere end hvad der var tandfagligt forsvarligt.

Roskilde Kommune har derfor udliciteret tandreguleringen for cirka 300 børn og unge til private tandklinikker.

15.000 på venteliste

Selv om det er kedelig tendens, så er der ikke så meget andet at gøre, forklarer Malene Løvbjerg, klinikassistenternes repræsentant i HK Kommunal.

-   Det er utrolig svært at rekruttere specialtandlæger, så for at patienterne ikke skal stå på venteliste i årevis, er det nok den eneste løsning. Man kan ikke bare at udskyde behandlingen, for den skal gerne igangsættes i forhold til barnets vækstspurt.

Tal fra 2021 fra Tandlægeforeningen viser, at hver fjerde kommune henviser børn til ortodontisk behandling på private klinikker.

Og at godt 15.000 børn og unge i 2021 stod på venteliste til orto-behandling.

Problemet skyldes især en enorm mangel på specialtandlæger.