Lægesekretærerne er del af den nye trepartsaftale. Foto: Tom Ingvardsen

Lægesekretærer på sygehusene er omfattet af en mindre del af den trepartsaftale, der landede mandag. Det handler om den del, der betyder højere løn for vagter på skæve tidspunkter.

Parterne bag aftalen er enige om, at det skal være mere attraktivt at tage vagter om natten, om aftenen, i weekender samt på helligdage. Derfor er der afsat et større beløb af trepartsmidlerne til forbedring af vagtbetalingen for en række faggrupper – heriblandt lægesekretærerne.

Højere betaling for vagter aftales ved OK24

Hvor meget betalingen for vagterne stiger, er endnu ikke aftalt konkret, det sker først ved OK24, siger formanden for HK kommunal, Lene Roed.

- Betalingen for vagterne skal aftales ved OK24, så derfor går der nogle måneder endnu, før vi kan sige noget konkret om, hvor meget betalingen for de enkelte vagter stiger. Ud over højere vagttillæg er det også besluttet, at der ved OK24 skal aftales indsatser, som understøtter en øget fleksibilitet i vagtplanlægningen og nye måder at tilrettelægge arbejdet på, siger Lene Roed.

Flere på fuld tid

For at få flere til at gå på fuld tid, altså 37 timer om ugen, er det i treparten aftalt, at reglerne for frivilligt ekstra arbejde (FEA) skal tilpasses, så det bedre kan betale sig at arbejde fuld tid end at være deltidsansat med FEA-vagter.

- Den konkrete tilpasning, der skal ske af betalingen for frivilligt ekstra arbejde, skal også aftales ved OK24, og det vil indebære at betalingen for FEA ikke kan blive større end ens almindelige timeløn før man har arbejdet 37 timer, siger Lene Roed.

Glad for at lægesekretærer er tænkt ind i patientforløbet

Formanden for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening (SAL), Nathali Schaap Degn, er tilfreds med, at lægesekretærerne er tænkt ind blandt det personale, der er helt afgørende for patientforløbet.

- For lægesekretærerne og de sundhedsadministrative koordinatorer synes jeg, det er meget tilfredsstillende, at betalingen for vagter på skæve tidspunkter kommer til at udløse en større betaling. Samtidig er jeg glad for, at det fremover bliver slået fast med syvtommersøm, at lægesekretærerne og de sundhedsadministrative koordinatorer er en helt afgørende del af driften på vores hospitaler. Jeg ser også frem til, at der er aftalt en pulje til at styrke arbejdsmiljøet på baggrund af Robusthedskommissionens anbefalinger. Det er der i høj grad brug for, siger Nathali Schaap Degn.