Kasper Edwards er via et forskningsprojekt i gang med at klarlægge fordele og ulemper ved hybridarbejde for HK Kommunal.

Igennem de sidste par år har DTU i samarbejde med HK Kommunal været i gang med et større forskningsprojekt, der skal klarlægge fordele og ulemper ved hybridarbejde. Gennem de sidste år har forskerne fulgt medarbejdere på arbejdspladser i kommuner og regioner og er i gang med at kortlægge, hvordan det hybride arbejde påvirker den sociale kapital.

I foråret udgav DTU og HK Kommunal Guide til den hybride arbejdsplads, mens forskerne netop har udgivet en vidensrapport, som samler op på, hvad vi ved om hybridarbejde. Her kommer de blandt andet ind på, at der fortsat kan være udfordringer med hybridarbejde på de nogle arbejdspladser

- Der er stadig mange, der kæmper med at få det hybride arbejde til at fungere. Generelt synes medarbejderne, at det er attraktivt, fordi det giver mulighed for at planlægge bedre og få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Men i forhold til samarbejdet, er der stadig flere, der ikke har fundet de gyldne nøgler, forklarer Kasper Edwards, der er seniorforsker på DTU og en af forskerne i SPACE-projektet.

Kan være akavet at ringe

En af de helt store udfordringer er, at medarbejderne nogle steder kan føle, at det er svært at få fat i hinanden. Det handler oftest om, at de er dårlige til at række ud.

- Nogle føler, at det kan være akavet at tage telefonen og ringe, fordi man ikke kan se, om man forstyrrer sin kollega. Så er der mange, der er tilbøjelige til at vente. Og det kan jo være en dårlig idé, hvis man har brug for den viden, lyder det fra Kasper Edwards.

I den nye statusrapport har forskerne også bemærket, at der er en tendens til at ledelsen forsøger at trække medarbejderne tilbage på arbejde. Og ofte er der ikke en god grund til det, udover at argumentet kan lyde, at ”der mangler sammenhængskraft”.

- Det er helt tydeligt, at vi stadig mangler nogle gode måder at få hybridarbejdet til at fungere. Vi er i snit nede på, at man mange steder kun arbejder hjemme en dag eller mindre om ugen. Så det fylder stadig meget – og ønsket fra medarbejderne fylder meget, fortæller Kasper Edwards,

Svært at lede på distancen

Hele diskussionen om hybridarbejdets fordele og ulemper kan opleves meget forskelligt blandt ledere og medarbejdere. Mens medarbejderne kan opleve, at deres arbejdsbelastning bliver mindre og deres transport kan konverteres til fritid – så kan lederne opleve, at deres arbejdsbelastning bliver større, fordi kommunikationen går fra ”én til mange” – til ”én til én”. Den samme besked skal gentages mange gange og nogle ledere kan føle, at de ikke brænder igennem på samme måde.

Seniorforsker Kasper Edwards understreger, at den perfekte løsning for hverken medarbejdere eller ledere findes. Det handler simpelthen om at finde løsninger lokalt og diskutere, hvordan ens arbejdsopgaver passer sammen med distancearbejde.

Tjek ind med hinanden

Hvis Kasper Edwards alligevel skal pege på en ting, der er kendetegnene for de arbejdspladser, hvor hybridarbejdet fungerer – så er det at være i jævnlig kontakt med hinanden.

- Det fungerer rigtig godt med en øget frekvens af ”check ins”. Altså hvor man mødes på Teams eller i telefonen på faste tidspunkter og lige tjekker ind med, hvad man hver især sidder med. Det er med til at holde kontakten og forståelsen for hinanden. Nogle har svært ved det, andre gør det helt naturligt. Men der hvor det fungerer – fungerer det virkelig godt, slår Kasper Edwards fast.