HK Handels formand Mette Høgh besøgte de dedikerede administrative medarbejdere i Coops distributionscenter i Odense, der lige nu er ved at uddanne sig til optimister hos foredragsholder 

På Coops distributionscenter i Odense er der et helt særligt fællesskab. I mere end 100 år har der eksisteret en HK-klub, hvor medlemmer af HK Handel er en del af et stærk fagligt fællesskab. Der er i dag en organiseringsgrad på 100 %. Det vil sige, at alle ansatte der kan være medlem af HK Handel også er det.

Det er et fællesskab, som kollegerne i distributionscenteret tager seriøst og arbejder for at udvikle. I øjeblikket deltager 12 administrative medarbejdere fx i et kursusforløb for at blive optimistcertificeret. Det handler bl.a. om, hvordan man kan få et nyt syn på problemstillinger i dagligdagen - særligt dem man ikke kan gøre noget ved. 

- Vi får en masse værktøjer inden for personlig og professionel udvikling, men det vigtigste er næsten, at vi som kolleger bliver rustet godt sammen og styrker vores faglige fællesskab, siger Jan Eshøj, tillidsrepræsentant for HK-klubbens medlemmer på arbejdspladsen.

To af de temaer, som kollegerne i Odense beskæftiger sig med på kurset, er måder at håndtere konflikter og forebyggelse af stres på. Temaer som de fleste arbejdspladser er udsat for i et eller andet omfang.

- I stedet for at døje med de her ting på en usund måde ved fx at holde det inde og lade bekymringer gro til stres, lærer vi at vende det om og spørge os selv ”hvad har du tænkt dig at gøre ved det?”. Og så lægge en plan for, hvordan man kan handle i stedet for at lade det skade en selv og arbejdsmiljøet, siger Jan Eshøj.

Blogindlæg fra Mette Høgh: Uden fællesskaber som dette, var vi alle ringere stillet

- Det skaber arbejdsglæde for alle

I HK Midt var der i foråret et arrangement med foredragsholder og optimist Henrik Mathiasen, og det inspirerede Jan Eshøj til at søge om midler i HK Handel til at gennemføre den efteruddannelse, som han og kolleger nu er i gang med. 

- Vi har igennem mange år haft en tradition for, at når en af kollegerne gerne vil til et foredrag i HK Midt, skriver vi rundt til hinanden for at få andre med. Nogle gange er vi fem, der deltager. Andre gange tyve, siger Jan Eshøj. 

Han er stolt af, at der blandt HK-klubbens medlemmer er så stor opbakning til at styrke det faglige fællesskab. Både når det drejer sig om arrangementer i deres lokale HK-afdeling. Eller som ved det kursus, de nu er i gang med. 

- For os er det her fælleskursus med til at skabe arbejdsglæde til gavn for alle. Det styrker vores sammenhold og er godt både for den enkelte, for vores HK-klub og for arbejdspladsen. Det kalder jeg win-win, siger han. 

Optimistkurset for HKs medlemmer på distributionscenteret er støttet af HK Handel, og formand Mette Høgh var derfor forbi en af kursusgangene.

- For mig var det en absolut fornøjelse at opleve det stærke sammenhold blandt kollegerne og det store engagement for at gøre dagligdagen på arbejdet bedre, siger hun og opfordrer:

- Som medlem af HK Handel er der mange muligheder for at styrke det faglige fællesskab på din egen arbejdsplads. Jo flere, I er der står sammen, jo mere indflydelse har I på jeres arbejdsplads. 

  

Vil du være med til at styrke det faglige fællesskab på din arbejdsplads?

Der er flere muligheder for at arrangere eller deltage i faglige arrangementer, der som sidegevinst også er med til at styrke fællesskabet blandt kollegerne. Tag gerne fat i din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling, hvis du vil høre mere.