pengeautomat

HK Stats medlemmer har sendt en bred vifte af krav til HK Stat. Men et af dem, der går igen hos mange, er mere i løn. Foto: Mostphotos

Hvor meget skal de statsansattes løn stige i 2024? Og hvor meget skal den stige i 2025? Det er nøglespørgsmålet i OK24. Og forventningerne til finansministerens bugnende pengekasse er store.

- Vi skal have et markant løft, som kan medvirke til at genoprette medlemmernes realløn og sikrer den købekraft, de har med deres lønseddel hver måned. Det er helt afgørende. Og så har vi brug for at få en organisationspulje med midler, som vi selv kan prioritere til medlemmerne indenfor HK Stats overenskomster, siger Rita Bundgaard.

2 år. 2 cifre. Sådan har mantraet længe lydt op til forhandlingerne om en ny overenskomst for ansatte i stat, kommuner og regioner.

I foråret kom de private forhandlere overens om en aftale, der giver lønstigninger på 10-12 procent over 2 år. Og da de private lønninger har stor betydning for den offentlige løn, har det skabt forventninger om solide tocifrede lønstigninger til de statsansatte over de kommende 2 år.

Julehygge i Finansministeriet

Mens mange danskere fredag den 15. december sætter sig til bordet ved en julefrokost eller bag skærmen til julekalender og knas med familiens yngste, tager finansminister Nicolai Wammen, Rita Bundgaard og resten af forhandlerne fra staten og de faglige organisationer hul på OK24. Det sker på et møde i Finansministeriet, hvor parterne skal udveksle krav.

- Det handler om medlemmernes arbejdsliv. Om hvad der står på lønsedlen måned efter måned og om de vilkår, der er for arbejdslivet. Jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger Rita Bundgaard.

Fra HK Stats medlemmer har Rita Bundgaard en tyk mappe med krav. I alt 1.166 medlemmer, tillidsrepræsentanter, klubber og landsklubber sendte tidligere på året deres ønsker til OK24 ind til fagforeningen på vegne af en meget stor andel af HK Stats medlemmer.

Uhyre stærk dansk økonomi

Efter år med corona, krig og galopperende inflation har de statsansatte oplevet, at det er blevet sværere at få økonomien til at hænge sammen. Samtidig står dansk økonomi uhyre stærkt og derfor forventer hun, at der både bliver penge til at sikre medlemmernes realløn og afsætte en organisationspulje.

En organisationspulje er en procentdel af den samlede lønsum i overenskomstaftalen, som er målrettet hver enkelt faglig organisation. I 2018 var der en organisationspulje, som HK Stat brugte til at hæve en række lavtlønnede grupper og til at oprette en TR-fond.

- Organisationspuljen er vores mulighed for at rette op på nogle skævheder og prioritere særligt lavtlønnede grupper. Derfor er det meget vigtigt for HK Stat, at vi denne gang får en pulje, siger Rita Bundgaard.

Og medlemmerne har mange ønsker til en særlig HK Stat-pulje. Medlemmernes mange specielle krav spænder fra brede krav med betydning for mange til meget specialiserede krav, som vedrører få medlemmer.

Blandt medlemmernes input er et stort ønske om, at statens voksenelever skal have samme vilkår som elever i det kommunale. Krav om lokale tillæg, et opgør med forskellige lønsatser i provins og hovedstad, videreførelse af TR-fonden, et opgør med ny løn, en bedre beskrivelse af laboranternes løngrupper, forsøg med rådighedstillæg og meget mere er også med i bunken.

Vi skal sikre attraktive arbejdspladser

Efter lange og intense forhandlinger kunne regeringen og fagbevægelsen mandag den 4. december præsentere en svær trepartsaftale om et særligt lønløft til nogle af regeringens udvalgte offentligt ansatte. Og Rita Bundgaard gentager:

- Treparten var ikke noget, vi i HK Stat havde bedt om, men nu er den landet, og vi kan komme videre. Det lykkedes efter svære forhandlinger, men for mange på det statslige område er den kun en succes, hvis OK24 også bliver det. Nu er det tid til at sikre et markant og mærkbart lønløft for alle statsansatte, og samtidig skal vi have fleksibilitet og balance i arbejdet, så vi kan sikre at de statslige arbejdspladser fortsat er attraktive.

LÆS OGSÅHK Stat: Vi er tilfredse på kollegernes vegne – og SÅ klar til OK24

Hvad er en organisationspulje?

En organisationspulje er en procentdel af den samlede lønsum i overenskomstaftalen, som er målrettet hver enkelt faglig organisation. I 2018 fik HK Stat en særlig pulje, som blev brugt til at hæve en række lavtlønnede grupper og til at oprette en TR-fond.
Aftalen betød blandt andet markante forbedringer af lønnen til elever, lærlinge og praktikanter, som fik op til 20 procent mere i løn. I kroner betød det en fremgang på op til 1.981 kroner om måneden for laborantpraktikanter. Oveni de generelle lønstigninger.
Ved overenskomster med en mindre økonomisk ramme vil alle pengene typisk blive brugt til at sikre de generelle lønstigninger for alle, og derfor er der ikke en organisationspulje hver gang, der bliver forhandlet nye overenskomster.

 

Forstå OK24

Sådan forhandler HK Stat din nye overenskomst

Kravene til overenskomstforhandlingerne er delt op i generelle og specielle krav.

De generelle krav (”det store bord”)

De generelle krav er dem, som de statsansattes organisationer fremsætter på vegne af alle ansatte. Det kan være generelle lønstigninger, barselsrettigheder, ferie, TR-vilkår m.v. Disse krav forhandles af Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU).
Før overenskomstforhandlingerne sender vi fra HK Stat vores bud på generelle krav til Offentlige Ansattes Organisationer – det statslige område (OAO-S). OAO-S behandler og prioriterer kravene og sender de prioriterede krav videre til CFU, som også behandler og prioriterer kravene, inden de fremsættes over for statens arbejdsgiver, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Der er altså tale om krav, som vi skal blive enige med fællesskabet om at fremsætte. Da der er tale om krav for alle, siger man, at de bliver forhandlet på ”det store bord”.

De specielle krav (”det lille bord”)

De specielle krav vedrører forslag til ændringer i de organisationsaftaler, som HK Stat har indgået med staten. Det kan for eksempel handle om basislønninger, indplacering i løngrupper og andre bestemmelser, der findes i disse aftaler. Her er der tale om krav, som HK Stat selv har rådighed over og kan fremsætte over for arbejdsgiver uafhængigt af andre organisationer.
Forhandlingerne med de enkelte organisationer om deres specielle krav siger man i fagjargonen foregår på ”de små borde”.
Organisationspulje er nøglen til at opfylde HK Stat-medlemmernes specielle krav
Nøglen til reelle forbedringer på ”det lille bord” er, at der som led i CFU-forliget (på ”det store bord”) afsættes organisationspuljer af den samlede økonomiske ramme, det vil sige midler til at forbedre de enkelte organisationsaftaler.
Hvis der ikke afsættes en organisationspulje, må den enkelte organisation forsøge at ”bytte sig” til forbedringer, hvilket begrænser handlemulighederne væsentligt.
Normalt kræver det en større lønstigning for at der bliver råd til en organisationspulje til de særlige krav. I overenskomstforhandlinger, hvor det kun er muligt at presse mindre lønstigninger ud af arbejdsgiverne, vil lønkronerne som regel gå til generelle lønstigninger for at sikre reallønnen for alle.
Læs mere på hk.dk/stat/ok24

 

 

Vis mere