Smilende kvinde med mørkt hår sidder ved en lille indendørs sø

Foto: Annette Collins holdt foredrag om psykologisk tryghed til Faglig Fredag i HK Midt. Det arrangement kan du læse mere fra her: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2024/01/02/4-dages-arbejdsuge-og-psykologisk-tryghed-faglig-fredag-inspirerede

 

Psykologisk tryghed trives i en kultur, hvor der er tillid, åbenhed og plads til mangfoldigheden. Hvor man ser fejl som innovation og læring. 
-Annette Collins

 

Hvordan definerer du psykologisk tryghed, der er dit tema i dag? Hvad omfatter det begreb?

Annette Collins:

    - Definitionen er: Troen på, at man ikke bliver ydmyget eller straffet hvis man taler om fejl, tvivl, problemer, ideer eller stiller spørgsmål. Ophavskvinden til begrebet 'psykologisk tryghed´ er Amy C. Admondson, Harvard-professor i organisatorisk adfærd.

    - Psykologisk tryghed trives i en kultur, hvor der er tillid, åbenhed og plads til mangfoldigheden. Hvor man ser fejl som innovation og læring. Den blomstrer, der hvor arbejdspladsen kontinuerligt arbejder med processen og ønsker et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor kollegaerne kan gå sikkert og sundt på arbejde.

 

 

Hvordan arbejder man med at skabe psykologisk tryghed på en arbejdsplads?

Annette Collins:

    - Når vi skal arbejde med psykologisk tryghed, er den traditionelle form at have fokus på vores adfærd.

  1. En kultur der gælder for alle - vores forskellighed er vores styrke
  2. En kultur, hvor fejl er en del af vores læring, innovation og fremdrift
  3. En kultur der inkluderer diversitet og værdien i en mangfoldig organisation
  4. En kultur baseret på, tillid - samarbejde - åbenhed - sårbarhed
  5. En kultur, hvor vi er nysgerrige på hinandens forskellige behov
  6. En kultur, hvor feedback er en del af processen for at opnå trygge rammer på arbejdspladsen

 

Hvem gør hvad sammen med hvem, når man skal italesætte og ikke mindst sætte action på den psykologiske tryghed?

Annette Collins:

    - Løftes i fællesskab, hvor tillid, åbenhed og samarbejdet er i højsæde. Ledelsen går forrest i, at sætte rammerne for processen, strategisk og systematisk.

 

Lidt om dig, din virksomhed og dit VOPPL-koncept?

Annette Collins:

    - Jeg hedder Annette Collins og er vild med at undervise inden for arbejdsmiljø, herunder de psyko-sociale forholde. Min baggrund for at undervise inden for feltet, kommer fra mit mangeårige virke på Christiansborg, både som ansat men også som arbejdsmiljørepræsentant.

    - Jeg tror på, at mennesker udvikler sig bedst, når de trives. Derfor har min interesse for arbejdsmiljø altid været en central drivkraft for mig. Jeg mener, at alle har ret til trivsel, uanset om det drejer sig om ens arbejdsliv eller personlige udfordringer. Det er afgørende, at en arbejdsplads er i stand til at imødekomme mangfoldigheden blandt medarbejderne, uanset deres stilling. Dette kræver en fælles indsats, der er baseret på organisationens overordnede retningslinjer. Måler er at skabe en arbejdskultur, hvor diversitet er værdi og arbejdspladsens styrke. En arbejdsplads, hvor det er sikkert, sundt og trygt at gå på arbejde. Arbejdspladsens dialog er guld værd!

 

Let's Voppl som metode?

Annette Collins:

    - Jeg har omsat viden til brugbare værktøjer – til gavn for arbejdspladser optimering af et bæredygtigt arbejdsmiljø, herunder trivsel og mental sundhed. I mit mangeårige virke som rådgiver og underviser inden for arbejdsmiljø, har jeg erfaret, at virksomhederne ønsker, at skabe trivsel og arbejdsglæde, til gavn for deres kollegaer på arbejdspladserne. Men arbejdspladserne har ofte givet udtryk for, at det kan være en jungle at finde rundt i viden, arbejdsmiljøloven og i værktøjer, der rent faktisk virker. Samtidig har de ofte efter et foredrag spurgt mig ´jamen hvad gør vi så nu´? hvordan handler vi på det vi lige har lært, og hvilke værktøjer er bedst at anvende, når vi skal identificere, håndtere og forebygge det psykiske arbejdsmiljø?

    - Denne viden tog jeg til mig og valgte i forbindelse med min læringsstile-metodik-uddannelse at udvikle en metode til at lave systematiske handleplaner, når en arbejdsplads vil identificere, håndtere og forebygge det psykiske arbejdsmiljø, herunder de psyko-sociale forholde, såsom stress, trivsel, social kapital, mobning, konflikter, balance mellem privatliv og arbejdsliv. Samtidig har jeg udarbejdet, et univers af værktøjskasser, hvor redskaberne giver, viden, kompetencer og handlemuligheder på en gang, når I arbejder med psykisk arbejdsmiljø.

    - Metoden hedder VOPPL-metoden og er forbogstaverne i de 5 trin, metoden indeholder. VIDEN, OVERBLIK, PLAN, PROCES, LÆRING. Et navn som jeg efterhånden holder meget af og som blev starten på udvikling af underliggende materialer, blandt andet dialogspil, guides, handleskemaer og brætspil. Værktøjer som kan anvendes af alle faggrupper og alle brancher. Det er mit ønske, at virksomheder, store såvel som små, kan navigere rundt i arbejdet med det gode arbejdsmiljø på en håndgribelig og effektiv måde.

    - Jeg er vild med VOPPL, og er glad for at se metoden blomstre ude på de respektive arbejdspladser. En værdifuld investering til at løfte virksomhedens sociale kapital, konkurrencedygtighed og vækst, så I står stærkt på fremtidens arbejdspladser.

Alle er altid velkomne til at kontakte Annette på info@annettecollins.dk