Sal fyldt med folk lytter til oplægsholder

Foto: Deltagerne til "Faglig Fredag" lytter til Jens Broch, direktør i Sunset Boulevard, der holder oplæg om hvordan de har indført 4-dages arbejdsuge.

 

Læs mere:

 

Camilla Kloster Andreassen

Tillidsrepræsentant, HR og løn:Camilla Kloster Andreassen. Smilende lyshåret kvinde med briller i grøn trøje.

    - Jeg sidder i lønfunktionen, der er et meget komplekst område. Derfor synes jeg, at ”Faglig fredag” var interessant, fordi det også handler om det der med at få nogle andre tanker på, hvordan man strukturerer sin hverdag, og hvordan man kan tænke nogle nye tanker om, hvordan vi kan få arbejdsglæden ind blandt alle de skal-opgaver, der bare vælter oveni hinanden. Her kan vi få nogle konkrete redskaber, der kan passes ind i min egen hverdag. Måske ikke direkte, men hvordan kan jeg tænke nyt omkring tingene og tage det med i ”trio” (et samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, red.). 

    - Jeg synes, at oplægget fra Jens Broch var virkelig godt. Lige præcis noget meget konkret og håndgribeligt, man kan bruge. Også selvom man ved, som han også sagde, at det tager lang tid at arbejde med de her ting, men bare det at få nogle nye konkrete tanker med omkring det kommer til at gøre en forskel. Alene nysgerrigheden og åbenhed over for forskellige løsninger hos Sunset Boulevard var det meget inspirerende at høre om. 

    - Som han sagde til sidst i oplægget, så ”kommer vi til at tage jeres medarbejdere”, og det er jo virkeligheden, hvis man ikke fornyer sig. Jeg sidder jo i en regional og kommunal ansættelse, og hvis vi ikke får fornyet os, inden for de rammer, hvor vi kan forny os, så kan vi ikke sælge os selv som offentlig virksomhed. Spørgsmålet er, hvordan vi får skabt et sted, som folk vælger til i stedet for at vælge det fra. Det synes jeg var mega spændende. 

 

Nanna Christiansen

Arbejder med IT og brugeradministration, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant for alle kontorelever:Nanna Christiansen. Smilende mørhåret kvinde i mørkt tøj.

    - Jens holdt et utroligt spændende og inspirerende oplæg omkring at effektivisere sin egen tid, men også som team og i forhold til kolleger. Spilder vi faktisk tid og ressourcer? Vi siger alle, at vi har så travlt, men kunne vi faktisk gøre noget for at mindske arbejdsbyrden? Vi laver utroligt mange kontroller i kommunerne. Kontrol af arbejde, kontrol af medarbejdere og måske er nogle af de kontroller overflødige. Måske skulle man kigge ind i en mere tillidsbaseret tilgang til sine kolleger og fra ledelsens side? Det når man meget langt med. Vi holder rigtigt mange møder, og der bliver lagt mange møder lige i rap, så man hverken når en tår kaffe, toiletbesøg osv. Det er også vigtigt, som Jens taler om, at have tid til at forberede sig til møder, så man har nogle konkrete inputs at komme med, og også bagefter at evaluere, hvad jeg selv tager med fra det møde. Det er svært at nå, når man har egne driftsopgaver, men når man også skal gå til møder om nye opgaver og prioriteringer. 

    - Der kommer nogle gode ting med i dag, og jeg er positivt overrasket over første oplæg fra Jens Broch, og jeg glæder mig til resten. Både i forhold til min TR-kasket, men også i forhold til min medarbejder-kasket. Hvad tager jeg med videre, og hvad skal vi kigge ind i? Det er også spændende, hvad Jens fortæller om, hvordan den attraktive, fremtidige arbejdsplads skal se ud. Vi bliver nødt til at kigge ind i, hvad vi selv kan gøre. Det skyldes, at vi kommer fra en helt klassisk arbejdskultur, som vi skal ændre, fordi der er et helt andet behov og nogle andre mennesker på arbejdspladserne. Folk har mere fokus på, hvad der er godt for dem. Hvordan er jeg stillet? 

Sal fyldt med folk lytter til foredrag

Foto: Deltagerne til "Faglig Fredag" lytter til Jens Broch, direktør i Sunset Boulevard, der holder oplæg om hvordan de har indført 4-dages arbejdsuge.

 

Martin Jørgensen

AMR og jobformidler:Martin Jørgensen. Smilende korthåret lyshåret mand med gul polo-shirt.

    - Psykisk arbejdsmiljø fylder rigtig, rigtig meget i mit arbejdsmiljøarbejde. Ikke mindst fordi høje, følsomme krav er noget, vi arbejder meget med i mit fag, der er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Altså dem med andre udfordringer end arbejdsløshed. Så vi skal rumme rigtig meget, hvorfor det handler meget om det psykiske arbejdsmiljø i forhold til det, men også om psykologisk tryghed, som vi også kommer omkring i dag. Det er bare altoverskyggende lige nu, fordi jeg har fået øjnene op for, at hvis vi arbejder der, hvor vi trives mere, så vil vi lykkes bedre med opgaven. Fordi det er et meget omskifteligt miljø at arbejde i. Derfor var jeg interesseret i at deltage i dag. 

    - Jeg tror, at vi kan lære rigtigt meget af det, vi lige har hørt omkring 4-dages-arbejdsuge. Meget af det skal lige synke ned nu, men der er nogle helt konkrete ting, som jeg kan tage med. For eksempel i vores FMU (fælles medarbejderudvalg,red.), hvor jeg sidder som næstformand, og hvor vi kan tage nogle drøftelser om det. Vi er også i gang med en proces nu, hvor vi skal prioritere vores opgaver i forhold til, hvad der er bundet op til en Fredericia-model, og hvad der er lovgivningsbestemt. Den dialog kan medføre nedsat arbejdsbyrde, men den kan også medføre en større forståelse for, hvorfor vi løser nogle af opgaverne. Lidt som foredragsholderen var inde på: Det giver værdi, når det giver værdi for andre. 

    - Jeg er altid, som Jens Broch, nysgerrig på nye måder at gøre tingene på, og jeg åbner altid munden, når jeg tænker noget. Jeg talte med min gruppe derinde om, hvad det vil sige at huske på, at konstatering skal afføde handling. Det er en til en det, han sagde omkring spejlet: Hvis du kigger dig selv i spejlet og øjnene og konstaterer noget, så gør noget. Det bruger jeg meget tid på at huske at sige til folk. Vi skal turde at være kritiske. For eksempel i forhold til mødekulturen, hvor vi skal prioritere dagsordenspunkterne og hvem der skal deltage, og jeg synes, at vi har en bedre og bedre mødekultur i min afdeling. Der er gode takter rundt omkring, og det vil jeg gerne være med til at understøtte i min AMR-funktion. Det er der god inspiration til i dag, og så synes jeg altid, det er dejligt at mødes med faglige og andre med samme faglige incitament til at være her. Jeg tager også til mange arbejdsmiljøkurser i HK-regi, fordi det giver mulighed for i nogle dage at være fokuseret på den del. Jeg kan også godt lide netværksdelen, hvor vi snakker om arbejdsmiljø.