Reagensglas med blå og rød væske

De primært mandlige teknikere på Novozymes får mere i løn end de kvindelige laboranter.

Er du ansat som tekniker hos Novozymes, er du sandsynligvis mand, og du henter hver måned en løn, der i gennemsnit er 4.000 kr. højere end laboranternes, som for hovedpartens vedkommende er kvinder.

Efter HK Privats mening er der ikke en fornuftig forklaring på, at der er den store lønforskel mellem de to medarbejdergrupper. Derfor har HK Privat anlagt sag mod Novozymes med krav om, at virksomheden udjævner lønforskellen.

Der er hovedforhandling i sagen d. 10 til 17. januar, og der forventes en afgørelse inden for 6 uger

- Denne her sag er vigtig både for medlemmerne, og når det gælder ligeløn på det private arbejdsmarked generelt. Laboranternes arbejde er afgørende for udviklingen i Novozymes, og derfor mener vi ikke, at det kan forsvares, at de får så meget mindre i løn hver måned end deres teknikerkolleger. Sagen her viser med al tydelighed, at vi har ligelønsudfordringer på det danske arbejdsmarked, og det både kan og vil vi gøre noget ved, juridisk som politisk, siger Kim Jung Olsen, formand for HK Privat.

Fokus på uligeløn

Sagen mod Novozymes er endnu en HK Privat-sag, som sætter fokus på uligeløn. En undersøgelse, som VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, gennemførte for HK Privat og HK Handel i foråret 2023, understregede med al tydelighed, at der er ligelønsproblem på det danske arbejdsmarked.

For selv om vi skriver 2023, tjener mandlige funktionærer inden for det private område i gennemsnit 19,7 % mere end kvindelige privatansatte funktionærer, viste undersøgelsen. 8,8 % af lønforskellen kan forklares med, at mænd og kvinder har forskellige arbejdsfunktioner, erfaring, ansvar mm. Men de 10,9 % af lønforskellen kan ikke forklares.

- Lønarbejdet en af HK Privats vigtigste opgaver i denne kongresperiode. I det arbejde skal vi også have fuld opmærksomhed på løngabet mellem mænd og kvinder, forklarer Kim Jung Olsen.

- Derfor vil jeg opfordre medlemmer og tillidsrepræsentanter, som undrer sig over eller ser et uligeløns-mønster i lønningerne i deres virksomhed, til at kontakte deres lokale HK-afdeling, tilføjer formanden.

Novozymes-sagen begyndte tilbage i 2016, hvor laborantgruppen undrede sig over, at teknikere ansat fortrinsvis i produktionen tjente væsentligt mere end laboranterne. Flere forsøg på forhandling mellem de lokale parter om uligeløn, er desværre mislykkedes, og derfor var sidste udvej at anlægge en sag.

Laborantgruppen tæller omkring 450 medarbejdere.

Annemette Schou RefsgaardArtiklen er skrevet af Annemette Schou Refsgaard, som er journalist i HK Privat. 
Har du kommentarer til artiklen, er du velkommen til at sende en mail til mig på annemette.schou.refsgaard@hk.dk