trine janus og susie mogensen

Lab manager Susie Mogensen (t.v.) og praktik- og studiekoordinator Trine Janus er begge blandt de 26 procent af HK Stats medlemmer, der har fået højere løn som følge af efteruddannelse. Foto: Lars Aarø og Heidi Lundsgaard.

Der kan være mange grunde til ikke at kaste sig ud i et kortere eller længere uddannelsesforløb.

Travlhed, små børn, sygdom og fremskreden alder er hyppige blandt de årsager, HK Stat-medlemmer nævner i den tilbagevendende uddannelsesundersøgelse, som fagforeningen senest gennemførte i august 2023. Undersøgelsen er besvaret af 1.154 erhvervsaktive medlemmer.

Nogle fravælger også efteruddannelse, fordi de ikke øjner mulighed for at få belønning i form af mere på lønsedlen.

’Det (efteruddannelse, red.) tilfører ikke mit arbejde noget eller har betydning for min løn’, lyder det i et fritekstsvar.

Og en anden skriver:

’Jeg har ikke behov for mere efteruddannelse i forhold til mine opgaver. Desuden giver det intet ekstra i løn at efteruddanne sig. Tværtimod’.

Men den antagelse holder altså ikke hver gang. På spørgsmålet, ”Udover det faglige udbytte, hvad fik du ud af at deltage i uddannelsesforløbet?”, svarer 26 procent af HK Stat-medlemmerne, at de har fået mere i løn.

Spørgsmålet er stillet til alle, der har taget akademi-, diplom- eller masteruddannelser helt eller delvis.

Lagde arm med HR

En af dem, der fik udslag på lønsedlen, er Susie Mogensen, der i dag er ansat som lab manager ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Efter hun i 2008 gennemførte en teknisk diplomuddannelse, blev hun belønnet med 2 løntrin. En noget større stigning, end hun som dengang næsten nyansat i en laborantstilling havde forventet.

- Jeg havde måske forestillet mig et par tillæg, så det var en overraskelse at få to løntrin. Det skyldes ikke mindst min dygtige TR, der virkelig gjorde et godt stykke arbejde, fortæller hun.

Susie mogensen på arbejde i laboratoriet

En diplomuddannelse førte til, at labmanager ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Susie Mogensen fik 2 ekstra løntrin. En større stigning, end hun havde forventet. Foto: Lars Aarø.

I undersøgelsesspørgsmålet var det muligt at vælge flere svarmuligheder, og 12 procent har blandt andet markeret, at efteruddannelse har ført til et andet job. Det skete for Susie Mogensen, men det tog tid og krævede en indsats.

- Fra 2012 til 2016 fortsatte jeg med at opdatere mig jævnligt gennem kurser. Men min stillingsbetegnelse fulgte ikke med. Så jeg endte med at tage en længere armlægning med HR om at få konverteret en lab manager-stilling, som ofte besættes af AC’ere, til en HK-stilling. Til sidst lykkedes det med HK på sidelinjen, fortæller hun.      

I februar 2024 går Susie Mogensen i gang med en master i molekylær medicin.

- Det er især skrivearbejdet i forbindelse med forskning, jeg som lab manager med laborantbaggrund vil opkvalificere mig indenfor. Jeg synes, det er superinteressant at forske. En del lab managere er universitetsuddannede, og det er en lidt forkert udvikling, synes jeg. Vi som laboranter kan sagtens kvalificere os til forskning, hvis vi tager de rigtige kurser, siger Susie Mogensen.

Nye opgaver ind, andre opgaver ud

Også praktik- og studiekoordinator ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense Trine Janus er blandt den fjerdedel, der har fået mere i løn som følge af efteruddannelse. I 2015 gennemførte hun diplom i uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning og fik bonus i form af tillæg ved de lokale lønforhandlinger. 

trine janus

Trine Janus har planer om at tage mere efteruddannelse. Hvad det præcis skal være, har hun ikke helt besluttet endnu. Foto: Heidi Lundsgaard.

Ligesom undersøgelsen viser, at det gælder for 16 procent, gav de boglige anstrengelser også afkast i form af en mere spændende arbejdsdag:

- Jeg fik tiltroet flere udfordrende arbejdsopgaver fra min ledelse. Det betød selvfølgelig, at jeg også lagde nogle fra mig, for i takt med, at jeg fik nye opgaver, spurgte jeg ledelsen, hvilke jeg så ikke længere skulle løse, fortæller Trine Janus, som stadig har appetit på mere uddannelse.

Hun har løbende taget forskellige diplommoduler og er i øjeblikket ved at afslutte en koordinatoruddannelse.

Både Trine Janus og Susie Mogensen er blandt de 44 procent, der i undersøgelsen har svaret, at efteruddannelse gjorde dem bedre til at udføre deres arbejdsopgaver. De har også begge markeret – som 25 procent har gjort – at efteruddannelse har ført til højere arbejdsglæde.

Uddannelsespolitisk konsulent: Hold dig ikke tilbage

Ifølge HK Stats uddannelsespolitiske konsulent Patrick Terman-Andreasen bekræfter undersøgelsens resultater, at der er mange gode grunde til at bruge tid og ressourcer på at dygtiggøre sig fagligt.

- Vi kan se, at for over en fjerdedel af de medlemmer, der har efteruddannet sig, har det ført til, at de faktisk får en højere løn. Altså at deres arbejdsgiver anerkender, at det højere faglige niveau, de har opnået, skal honoreres direkte på lønsedlen, siger Patrick Terman-Andreasen.

Han understreger, at ekstra på lønsedlen kun er én af flere fordele ved at uddanne sig.

- Så jeg vil helt klart opfordre til at tage noget mere efteruddannelse, både for at styrke sig selv fagligt, men også fordi vi ved, at det giver så mange ekstra fordele i ens arbejdsliv, både økonomisk og trivselsmæssigt. 

Gevinst er andet end kroner og øre

Selv om uddannelse ikke giver ekstra lønkroner, kan den stadig give udbytte, viser undersøgelsen. For ser vi alene på dem, der ikke har fået mere i løn som følge af deres efteruddannelse, markerer godt en femtedel (21 procent), at de har fået højere arbejdsglæde.

11 procent har markeret ved svarmuligheden ’Andet’. I fritekstfeltet herunder nævner flere, at udbyttet af at tage efteruddannelse er af mere personlig art. En skriver fx:

’Jeg blev klogere på mig og mine kollegaer’.

En anden nævner gevinster som ’bedre dannelse og forståelse all round’, og endelig skriver en, at vedkommende fik ’selvtillid og troen på, at jeg kunne lære nye ting og turde søge nyt job’.

Derudover viser undersøgelsen, at under en tredjedel, 31 procent, ikke fik udbytte af uddannelsesforløbet ud over det faglige.

tabel fra uddannelsesundersøgelsen