I foråret 2023 fik HK Sjælland en henvendelse fra et medlem om en sag, som viste sig at være mere omfattende end først antaget.

For selvom en arbejdsgiver er flink og rar, er det nemlig ikke altid ensbetydende med, at der er helt styr på løn- og arbejdsvilkår.

Dette oplevede 30 ungarbejdere hos en købmand på Sjælland, da én af de unge, et medlem af HK, undrede sig over manglende udbetaling af fritvalg.

Sagen viste sig dog at være langt mere omfattende end blot fritvalg.

De unge har ret til fritvalg

Det viste sig, at alle de andre ungarbejdere hos købmanden i alderen 16 – 22 år også manglede udbetaling af fritvalg.

Desværre blev flere af de unge rådgivet af deres forældre om, at fritvalg og andre fordele, der er sikret af overenskomsten, ikke var rettigheder, som de unge havde, blot fordi de kategoriseres som ungarbejdere. Denne opfattelse er imidlertid helt forkert.

Desuden manglede de også tillæg, pension, højere takster på løn, når de fyldte 18 år og feriefridage. Til sidst var der også fejl i kontrakterne.

Konstruktive forhandlinger

I december indgik HK Sjælland et forlig med købmanden, der indvilligede i at betale en samlet efterbetaling og godtgørelse på 685.702 kroner.

Heidi C. Jensen, faglig konsulent i HK Sjælland, forhandlede sagen på vegne af de unge. Hun fortæller, at købmanden var samarbejdsvillig og forhandlingerne var konstruktive.

- Vi er meget tilfredse med forliget. Hele sagen viser, hvor vigtigt det er at være medlem af en fagforening. Især for de helt unge, der ikke altid ved, hvad de har ret til og stoler på, at arbejdsgiveren har styr på sagerne, siger Heidi C. Jensen.

Se her, hvordan du bliver medlem af HK