Kim Jung Olsen
Denne her sag er vigtig både for medlemmerne, og når det gælder ligeløn på det private arbejdsmarked generelt, mener HK Privats formand Kim Jung Olsen.

Mange millioner kroners uligeløn.

Så meget er på spil i det, der i jurakredse er blevet kaldt nyere tids største ligelønssag.

Siden 2016 har HK Privat og laboranterne forsøgt at lande en fair aftale gennem forhandlinger. Men da tålmodigheden slap op efter seks år, stævnede HK Privat biotekgiganten Novozymes.

Underbetalingen rammer gruppen på 450 overvejende kvindelige laboranter, som i snit får 12 % mindre i løn end en gruppe primært mandlige teknikere, selvom deres arbejde er tæt på identisk og skaber lige stor værdi, fremfører HK Privat i stævningen.

I kroner og ører svarer uligelønnen til, at mændene tjener cirka 4.000 kr. mere end kvinderne om måneden.

Hvor HK Privat mener, at laboranterne og teknikerne udfører arbejde af samme værdi, mener Novozymes ikke, at de to gruppers arbejde kan sammenlignes.

Uforsvarlig uligeløn
En afgørelse ventes at se dagens lys i februar, og derfor er det med spænding, at HK Privats formand Kim Jung Olsen følger den juridiske nyhedsstrøm disse dage.

- Denne her sag er vigtig både for medlemmerne, og når det gælder ligeløn på det private arbejdsmarked generelt. Laboranternes arbejde er afgørende for udviklingen i Novozymes, og derfor mener vi ikke, at det kan forsvares, at de får så meget mindre i løn hver måned end deres teknikerkolleger.

- Sagen her viser med al tydelighed, at vi har ligelønsudfordringer på det danske arbejdsmarked, og det både kan og vil vi gøre noget ved, juridisk som politisk, siger Kim Jung Olsen.

Kan rulle som snebold
Med spænding venter også Astrid Elkjær Sørensen, der som ph.d. i historie har forsket i fagbevægelsens ligelønssager og i dag virker som projektleder i Kvinderådet.

- Den her sag er vigtig, fordi vi ser jo ofte, at de kvindedominerede fag er lavere lønnet. Så nu udfordrer HK den her værdisætning, vi som samfund tit laver af kvinders arbejde. Og at få afprøvet denne værdisætning juridisk, mener jeg, er rigtig vigtigt, siger Astrid Elkjær Sørensen.

- Nu kender vi jo ikke dommen endnu, men hvis den siger, at teknikerne og laboranterne udfører arbejde af lige stor værdi, så kan det sætte præcedens. Det har vi også historisk set ske før. Og så kommer andre sager til at følge efter. Fordi Novozymes er jo hverken værre eller bedre end mange andre virksomheder. Og så kan sagerne rulle som en snebold.

Skal historiebøgerne opdateres?
HK har i efterhånden mange årtier kastet sig ind i ligelønssager. Således var det også HK, der stod bag Danmarkshistoriens største ligelønssag ”Danfoss-sagen”, som startede en sneboldeffekt af følgende ligelønssager.

- HK har historisk været frontløber på ligelønssager, og det er vigtigt, at HK stadig har den dagsorden, hvor man tør være modig og afprøve juridisk, hvor stærkt et værktøj vores ligelønslov egentlig er.

- Vi har stadig lønforskel mellem mænd og kvinder, og det spændende spørgsmål er jo, om ligelønsloven og den her slags sager kan bruges til at lukke hullet, siger Astrid Elkjær Sørensen.

Præcis hvordan historieskrivningen skal forfattes, når det kommer til Novozymes-sagen, vil fremtiden vise.

Alene målt på antallet af involverede medarbejdere og den million store uligelønssum er der potentiale for at kalde stævningen historisk.

Ligelønsloven

HK Privat stævner Novozymes for brud på ligelønsloven. I ligelønsloven står der bl.a.:
§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.

- Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi […]

- Stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer.

§ 2. En lønmodtager, hvis løn i strid med § 1 er lavere end andres, har krav på forskellen.

 

 

Jacob Kragh LindeArtiklen er skrevet af Jacob Krag Linde, som er journalist i HK Privat. 
Har du kommentarer til artiklen, er du velkommen til at sende en mail til mig på jacob.krag.linde@hk.dk