Fuld loen under konflikt

Hvis der ved de aktuelle overenskomstforhandlinger ikke opnås et resultat, der ender med at få tilslutning fra medlemmerne, er der en række forhold, der skal være i orden. Konflikten kan tidligst træde i kraft 1. april, men allerede nu kan du som TR hjælpe med at sikre:

  • At dine kolleger på arbejdspladsen er registreret korrekt. Når der udtages arbejdspladser til strejke, eller hvis arbejdsgiverne vælger at lockoute medlemmer af visse organisationer, er det vigtigt for bl.a. tildelingen af konfliktstøtte, at man i HK er registreret med den korrekte arbejdsplads. Det kan du sikre ved at gennemgå medlemslisten på TR-portalen.
  • At dine kollegers private mailadresse er registreret af HK. Er man en af dem, der bliver lockoutet, eller som skal strejke, har man ikke adgang til mails via arbejdspladsens mailserver. Det er vigtigt, at HK kan komme i kontakt med medlemmer i konflikt. Sørg derfor for, at HK har kollegernes private mailadresse. Man bestemmer selv, hvilken mailadresse der er den ”normale” eller primære, når HK kommunikerer med det enkelte medlem. HK skal blot have muligheden for at kunne kommunikere med lockoutede eller strejkende medlemmer, og det sker via den private mailadresse.
  • Nye kolleger kan være medlem af et andet fagforbund end HK, selv om de arbejder på HK-overenskomsten. For at undgå tvivl og problemer ved udtagning til strejke eller lockout og ved udbetaling af konfliktstøtte er det vigtigt, at de er medlem det rette sted.
  • Alle, der arbejder på HK-overenskomsten, men endnu ikke er medlem af HK, skal gøres opmærksom på, at de skal melde sig ind senest 29. februar 2024 for at være berettiget til fuld løn under en konflikt, der bryder ud 1. april. Brug ”konfliktkortet” som udgangspunktet for en samtale med dem. Du modtog i december nogle eksemplarer af konfliktkortet i et brev. Du kan finde en digital udgave af kortet her (pdf). Flere kort kan bestilles i din HK-afdeling.