Med ChatGPT får du en gratis og utrættelig coach, som kan hjælpe dig med at skærpe, strukturere og afprøve dine argumenter. Billedet er lavet med GPT-4.

Forestil dig at have adgang til en personlig jobcoach, som du forud for en lønsamtale kan afprøve og kvalificere dine argumenter med. Som kan guide dig til at sætte ord på dine kompetencer og betydningen af dem. Og hjælpe dig med at strukturere og prioritere dine argumenter for at stige i løn.

Alt dette har du adgang til i dag med det ChatGPT – og formentlig også kunstig intelligens-pendanter som Google Bard og Bing. Her er det dog ChatGPT, vi har testet for at finde en brugbar fremgangsmåde. NB! Vi har brugt ChatGPT 3.5, som er gratis for alle på chat.openai.com

 

1.

Giv ChatGPT et opdrag, en rolle og noget kontekst. Skriv for eksempel, at den skal agere som jobcoach og hjælpe dig med at forberede din næste lønsamtale. Fortæl kort om dig selv, dit lønniveau, dit job og din rolle på arbejdspladsen. Sæt gerne et par ord på, hvilken type din chef er. Skriv derefter kort, hvilke nye opgaver, kompetencer eller ansvarsområder du har fået siden din seneste lønsamtale, og slut af med at bede ChatGPT om at hjælpe dig ved at bruge en formulering i stil med: ”Du skal hjælpe mig med at formulere argumenter baseret på disse oplysninger. Men stil mig først nogle opfølgende eller uddybende spørgsmål, så du får et endnu bedre udgangspunkt for at løse opgaven”.

2.

ChatGPT vil nu spørge ind til de enkelte oplysninger, du har givet, så du får sat flere ord og eksempler på dine argumenter. Jo grundigere du svarer, jo bedre vil ChatGPT kunne kvalificere og strukturere dine argumenter. Husk, at du skal betragte hele forløbet som en almindelig samtale. Det vil sige, at du til enhver tid kan spørge ind og stille krav til ChatGPT, hvis den tager for let på opgaven eller ikke gør, som du ønsker.

3.

På baggrund af de informationer, du har fodret ChatGPT med, vil den formentlig formulere hvert enkelt argument for dig nu. Husk igen at spørge ind, hvis det ikke ser tilfredsstillende ud. Giv den flere informationer, eller bed den stille dig spørgsmål, som kan styrke eller nuancere argumentationen. Bed gerne om at få argumenterne i en punktopstilling, i jeg-form, opsat som en tabel, eller hvad der nu fungerer bedst for dig.

Denne guide er skrevet på baggrund af vores egne eksperimenter med at få brugbar coaching fra ChatGPT. Den er på ingen måde en facitliste. Tøv ikke med at træde ud af strukturen, hvis ChatGPT ikke svarer tilfredsstillende. Du får det bedste resultat ved konstant at spørge ind og rette til, når indhold eller form ikke lever op til dine ønsker.

 

4.

Med argumenterne nogenlunde på plads kan du bede ChatGPT om for hvert argument at beskrive, hvordan det øger din værdi som medarbejder. På den måde kan du få sat endnu flere ord på dine kompetencer og din udvikling. Bed dernæst om at få argumenterne i en prioriteret rækkefølge med de stærkeste argumenter først, og få en vurdering af, hvor meget vægt du bør tillægge de enkelte argumenter.

5.

Spørg nu, hvilke modargumenter til de specifikke punkter i din argumentation, din chef kan tænkes at komme med. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du med fordel her beskrive din chef for ChatGPT. Ved du ikke lige, hvad du skal skrive, kan du bede ChatGPT stille dig relevante spørgsmål om din chef, som du så kan besvare. Når ChatGPT har genereret en liste over oplagte modargumenter, kan du bede om gode råd til, hvordan du selv kan møde disse.

6.

Fortsæt samtalen, og tag den i nye retninger, indtil du er tilfreds med resultatet. Rund eventuelt af med at give ChatGPT mulighed for at byde ind med aspekter, I ikke har berørt. For eksempel ved at skrive: ”Kan du gøre mere for at assistere mig i min argumentation?”. Her vil du typisk få en række nye tips og råd. Så er det helt op til dig, hvor længe du vil fortsætte dialogen.

 
Disclaimer
ChatGPT kommer næppe til at give dig det helt store guldargument, som henter din næste lønstigning hjem. Men den kan hjælpe dig til at finde dine egne bedste argumenter frem, med at kvalificere og strukturere dem, og med at forberede dig på, hvad du kan møde af modargumenter, og hvordan du kan tackle disse.