rita bundgaard

Rita Bundgaard og CFU-delegationen mødte stor opbakning på vej ind til OK24-opstart i Finansministeriet 15. december 2023. -Jeg fortsætter mit arbejde både som sektorformand og som chefforhandler for statens ansatte med uformindsket styrke til og med min sidste arbejdsdag, siger hun. 

De statsansatte HK’eres formand siden 2012 går på pension til sommer. Rita Bundgaard har efter grundige overvejelser besluttet ikke at genopstille, når HK Stat holder sektorkongres. Det meddelte hun forbundssektorbestyrelsen mandag 22. januar.

Rita Bundgaard har som chefforhandler hænderne mere end fulde for tiden. Udover at stå i spidsen for udviklingen af HK Stat er hun sammen med CFU optaget af at forhandle overenskomstfor alle statens ansatte med finansminister Nicolai Wammen. Men når røgen har lagt sig, og medlemmerne har stemt om en ny overenskomst, venter afskeden med fagligt arbejde på topniveau i juni måned 

- Jeg er fra flere sider blevet opfordret til at søge genvalg som formand for HK Stat, selv om mit valggrundlag i HK giver mig retten til at gå på pension. Opbakningen er jeg naturligvis stolt over og glad for, men den ændrer ikke min beslutning om at stoppe som formand for HK Stat til sommer. Samtidig forlader jeg naturligvis posterne som formand for OAO-S og formand for CFU’s forhandlingsudvalg, siger Rita Bundgaard.

- Der er flere spændende udviklinger på arbejdsmarkedet, i HK Stat, i HK-forbundet og i hele fagbevægelsen, som jeg gerne fortsat ville være en del af og være med til at præge og tage ansvar for. Men jeg vil også gerne have tid til at være mere sammen med min mand, Erik. Han er en del år ældre end mig, siger Rita Bundgaard. Hun fyldte 63 i november 2023.

Vil præge debatter og beslutninger hele vejen

Indtil kongressen fortsætter Rita Bundgaard med egne ord med 120 kilometer i timen.

- Det er vigtigt for mig at kunne fortsætte HK Stats og sektorbestyrelsens arbejde for medlemmerne helt frem til kongressen – uden at spørgsmål om sammensætningen af HK Stats politiske ledelse efter kongressen skal forstyrre arbejdet, understreger hun.

- Jeg fortsætter mit arbejde både som sektorformand og som chefforhandler for statens ansatte med uformindsket styrke til og med min sidste arbejdsdag. HK Stat og hele HK står over for vigtige forandringer. Både jeg og næstformand Ulla Moth-Lund Christensen ønsker at præge debatter og beslutninger samt sikre udviklingen af HK Stat også i de kommende måneder.

24 år med tillidsposter i HK Stat

Rita Bundgaard har været valgt til tillidsposter i HK Stat gennem 24 år. I 2007 blev hun konstitueret som næstformand i sektoren. I 2008 blev hun valgt til samme post.

Siden 2012 har Rita Bundgaard stået i spidsen for statens HK’ere som formand for HK Stat. I marts 2020 trådte hun frem i forreste geled, da hun blev formand for CFU og dermed chefforhandler for alle statens ansatte.

Da Rita Bundgaard blev valgt som formand for HK Stat, var hendes erklærede mål blandt andet at øge den fagpolitiske indflydelse igennem samarbejde med de politiske partier og andre, som vil bidrage til løsninger og muligheder for HK Stats medlemmer.

Hun ville styrke HK Stat som en væsentlig aktør i fagbevægelsen og forhandlingsfællesskaberne OAO og CFU. Desuden ville Rita Bundgaard arbejde for, at medarbejderne på de statslige arbejdspladser i hverdagen oplever, at et medlemskab af fagforeningen har betydning og gør en forskel.

Sådan kandiderer man til lederposterne i HK Stat

Medlemmer, der ønsker at stille op til formands- eller næstformandsposten og i den forbindelse ønsker at deltage i eventuelle valgmøder rundt i landet, skal melde sig senest 19. februar 2024 klokken 12. Man skal anmelde sit kandidatur i en mail til sekretariatschef i HK Stat Vibeke Rittmann Petersen.
De vilkår, HK Stat tilbyder kandidater, der melder sig inden for denne frist, er foreløbig følgende:
  • HK Stat betaler rejseudgifter og lignende
  • HK Stat udarbejder i samarbejde med kandidaten en præsentationspjece til brug for kandidatens valgkamp.

Ligeledes får kandidaten en oversigt over præsentationsmøderne.

Kandidater, der melder sig efter ovennævnte tidsfrist, får mulighed for – afhængig af, hvornår de melder sig - at deltage i de resterende valgmøder. Det er ifølge HK’s love muligt at stille op til politiske poster helt frem til umiddelbart før valgene på kongressen.

Foreløbig har to kandidater meldt, at de stiller op til formandsposten i HK Stat: Nuværende næstformand Ulla Moth-Lund Christensen og formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen.