Store bededag

Måske vil du holde fast i traditionen med at spise varme hveder den fjerde torsdag efter påske. Men i år bliver det uden en dejlig fridag dagen efter. Store bededag er historie nu og konverteret til en helt almindelig arbejdsdag.

Er du funktionær, eller har du på anden måde aftalt en fast løn, får du din sædvanlige løn.

Derudover har du ret til en kompensation på 0,45 % af din årsløn. Det har et flertal i Folketinget vedtaget. De 0,45 % beregnes af din faste løn og faste tillæg. Du vil fx ikke få kompensation for bonus og lignende.

- Vær opmærksom på, om du får kompensation, hvis du er fastlønnet og rent faktisk arbejder det, der svarer til en dag mere om året, siger Klara Hoffritz, advokat i HK Privat.

Timelønnede på de grafiske overenskomster

Er du timelønnet, har du i medfør af overenskomsten hidtil haft ret til at holde fri med løn på store bededag, men fremover vil du skulle præstere det antal timer, du normalt arbejder om fredagen. Som udgangspunkt er det også til almindelig løn, men i skrivende stund arbejdes der fortsat på at få afklaret, om du også er omfattet af retten til kompensationen på 0,45 %.


Modeller for udbetaling af tillægget
Kompensationen for den ekstra arbejdsdag for funktionærer kan udbetales på to måder:

Enten løbende med lønnen, eller to gange om året: med maj- og augustlønnen. Det er helt op til arbejdsgiveren, hvilken model der vælges.

I 2024 betyder det, at du får 5 måneders tillæg senest med majlønnen og 3 måneders tillæg senest med augustlønnen, hvis du er på modellen med 2 årlige udbetalinger.

Fra 2025 udbetales tillægget på samme måde som ferietillægget. Det vil sige, at du får 9 måneders tillæg med majlønnen (1. september 2024 til 31. maj 2025) i 2025, og 3 måneders tillæg med augustlønnen (1. juni til 31. august) i 2025, og så fremdeles.

- Uanset hvilken model din arbejdsgiver vælger, optjener du tillægget pr. løbende måned. Og hvis du forlader virksomheden, skal regnskabet gøres op, forklarer Klara Hoffritz, advokat i HK Privat.

Fleksibel afvikling af arbejdstimer
De fleste virksomheder vil nok lade medarbejderne arbejde på den dag, store bededag ville have faldet.

Men loven giver faktisk også mulighed for, at de 7,4 timer, som svarer til helligdagen, kan deles ud på andre dage.

Er du deltidsansat, nedsættes antallet af timer, du skal arbejde mere, forholdsvist. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse dig om ændringer i dine løn- og ansættelsesvilkår. Herunder at du nu har ret til et tillæg i din løn som kompensation for den afskaffede helligdag.

Derfor bør du holde øje med, om du får kompensationen senest med majlønnen. Og hvis det mod forventning ikke sker, skal du gøre din arbejdsgiver opmærksom på det. Hjælper det ikke, kan du altid kontakte din lokale HK-afdeling.

Her kan du læse mere om store bededagskompensation 

”Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag”, som loven rettelig hedder, trådte i kraft 1. januar 2024. Det betyder, at der kan være emner eller fortolkninger af loven, som ikke er helt på plads.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har udarbejdet en spørgsmål/svar-guide, som løbende bliver opdateret