Jens
Jens Søndergaard, formand for Den Grafiske Gruppe

Du kan se frem til en weekend fuld af inspirerende oplæg og levende debatter. Alt bliver betalt for dig – både hotelværelse, transport og mad.

Som en del af Den Grafiske Gruppe møder du nok mange af de samme udfordringer, som andre der er ansat i en grafisk virksomhed. Om det er omstillingen til en digital verden eller frygten for kunstig intelligens betydning den grafiske branche.

Vi har sat formand for Den Grafiske Gruppe Jens Søndergaard i stævne, så han kan fortælle dig, hvorfor din stemme er vigtig, og hvorfor det er vigtigt, du møder op. Eksempelvis kan du præge, hvilke krav skal stå øverst, når HK Privat skal forny landsoverenskomster i 2025.

Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at jeg bruger en weekend på landsmødet?
Det er din mulighed for at påvirke dit arbejdsliv. Du er med til at vælge bestyrelsen, som skal varetage dine interesser ved forhandlingsbordet. Og du har jo også mulighed for selv at søge medindflydelse ved at stille op til bestyrelsen.

Fair nok. Men hvad kan jeg som menigt medlem bidrage med?
Det er ligesom til folketingsvalget. Du kan ikke bestemme som sofavælger. Til landsmødet kan du fortælle, hvad der er vigtigt for dit arbejdsliv, og hvilken retning du synes, vi skal gå i.

Hvad er den grafiske gruppe optaget af?
Vi er optaget af sikre vore medlemmer gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsliv. Det gør vi bl.a. ved at udvikle overenskomsterne og have fokus på et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og psykiske, hvor især stress har fyldt meget for vores medlemmer og været et kæmpe problem.

Derudover er vi optaget af videreuddannelse. Vi arbejder i en branche under store forandringer. På nogle områder går det frem, men generelt går det den forkerte vej. Derfor vil mange af vores medlemmer få brug for nye kompetencer, og derfor har vi stor fokus på omskoling og efteruddannelse.

Hvad tog du selv med hjem fra sidste landsmøde?
Vi oplevede sidst, at der var mange nye ansigter, og det giver nye input. Hvilket er supergodt, så vi kan skabe et stærkt netværk og et godt sammenhold. Så det, håber jeg, sker igen.

Hvad kan jeg så forvente af landsmødet?
Du kan møde nye og ’gamle’ ligesindede, og så kommer der to oplæg på landsmødet, som er meget relevante for vores medlemmer.

Det første handler om kunstig intelligens. Det kommer, uanset om vi ønsker det eller ej, og det kommer til at forandre alle brancher. Så derfor er det noget, vi alle sammen skal forholde os til.

I det andet indlæg får vi besøg af en analytiker, der fortæller om den grafiske branche i et internationalt perspektiv. Han kommer med viden, der viser hvilken retning den grafiske branche er på vej i. Plastik er et af nøgleordene.

Hvad bliver den første og største opgave efter landsmøde?
Det helt store fokus bliver overenskomstforhandlingerne, der kommer i foråret i 2025. Og præcis, hvor vi skal have fokus ved forhandlingsbordet, er jo også noget, som man kan få indflydelse på ved at deltage i landsmødet.

Nu sidder du forhåbentligt og tænker: ”Det vil jeg gerne med til. Hvor tilmelder jeg mig?”. Det er heldigvis nemt. Du skal blot følge dette link.