Penge regner ned over kvinde

Hvis du er så uheldig, at du bliver opsagt fra dit job, bør du altid kontakte HK for at få vurderet, om opsigelsen er korrekt. Det er en af konklusionerne, når man kigger på de sager, som HK Privat har ført for sine medlemmer i 2023.

Omkring hver 5. af de sager, som HK Privat har ført i 2023, handler netop om opsigelser. Lige fra opsigelser, som ikke er saglige, til opsigelser pga. graviditet eller sygdom.

- Vi ser desværre mange eksempler på arbejdsgivere, der tror, at de uden videre kan afskedige medarbejdere. Arbejdsgivere, som ikke har sat sig ind i den lovning og de regler, der gælder på området, siger faglig chef Christoffer Marckmann.

Sagerne om opsigelse står da også for en fjerdedel af de cirka 108 millioner, som HK Privat skaffet medlemmerne i 2023. I gennemsnit svarer det til cirka 23.000 kr. pr. sag, der er afsluttet.

- Et højt millionbeløb er ikke et succeskriterie i sig selv. Jeg havde da hellere set, at der var færre sager, men når det er sagt, så er jeg godt tilfreds med, at vi kan hjælpe medlemmerne, når de bliver uretfærdigt behandlet, siger Christoffer Marckmann.

Manglende pensionsbidrag

En anden type sager, som fylder på skrivebordene hos HK’s faglige og juridiske konsulenter, er sager om løn. Og nogle gange begynder det med én sag med et enkelt medlem, som vokser både i kroner og øre og antal medlemmer. Som i en sag i en virksomhed med afdelinger i seks større byer.

Sagen begyndte, da et medlem henvendte sig, fordi hun var usikker på, om der var fejl i hendes løn. Et hurtigt tjek af hendes lønseddel viste, at der ikke var blevet beregnet pensionsbidrag af det valgfrie element, som er et tillæg til lønnen.

HK-medarbejderne på sagen indhentede lønsedler fra de cirka 80 medarbejdere i virksomhedens afdelinger, og det viste sig snart, at fejlen med det manglende pensionsbidrag gik igen på andre lønsedler. Gennemgangen af lønsedlerne viste også, at flere medarbejdere ikke havde fået tillæg, som de var berettiget til ifølge deres overenskomst.

HK og virksomheden indgik et forlig, hvor virksomheden efterbetalte ca. 420.000 kr. til medarbejdere. Eller i snit omkring 5.000 kr. til hver medarbejder.

- Manglende indbetaling på pensionsordningen bliver jo til rigtig mange penge i det lange løb, når man regner afkast og kursgevinster gennem årene på de papirer, som ligger bag en pensionsopsparing, siger Christoffer Marckmann.

- Den her sag viser også, at man ikke bare skal stole på, at ens løn er korrekt. Og husk, at man altid kan få et tjek af lønsedlen i den lokale HK-afdeling, tilføjer den faglige chef.

Ud over sager om løn og opsigelse har medarbejdere i HK behandlet sager om elevers rettigheder, arbejdstid, bortvisninger, uenigheder om ferie og fridage, uddannelsesrettigheder, mm.

Annemette Schou RefsgaardArtiklen er skrevet af Annemette Schou Refsgaard, som er journalist i HK Privat. 
Har du kommentarer til artiklen, er du velkommen til at sende en mail til mig på annemette.schou.refsgaard@hk.dk