De administrationsbachelor studerende var samlet til årsmøde i 2023. Foto: Carsten Bundgaard Andersen

Professionsbachelor i offentlig administration. Måske ikke den mest mundrette titel, men det hedder de. Og set med kommunale ledelsesbriller er det en faggruppe, som besidder et stort, uudnyttet potentiale, fordi de med deres 3,5 år lange uddannelse kan gå direkte ind i det offentlige maskinrum og løse komplekse organisatoriske og udviklingsmæssige opgaver. De første administrationsbachelorer blev uddannet i 2012, og der er i dag over 2.000 på arbejdsmarkedet. Men kun cirka en tredjedel er ansat i kommunerne.

Det fortæller uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunal Nicoline Lind-Holm Kuhnt, som har stået i spidsen for et projekt i samarbejde med KL i regi af Viden På Tværs (VPT) om at afdække, hvordan administrationsbachelorerne, som de også kaldes, finder bedre fodfæste på det kommunale arbejdsmarked.

- Vi kan se, at fire ud af fem administrationsbachelorer er i arbejde fem år efter, de har afsluttet deres uddannelse. Det gælder kun for to ud af tre professionsbachelorer på områder, man kan sammenligne med. Men vores kortlægning viste også, at kun knap hver tredje nyuddannede administrationsbachelor får job i en kommune. Og andelen er faldet fra knap to ud af tre, da uddannelsen blev etableret.

Lær faggruppen at kende

Det både undrer og ærgrer Nicoline Lind-Holm Kuhnt og er også baggrunden for VPT-projektet.
- Uddannelsen er målrettet den offentlige sektor, og kommunerne er fortsat den største arbejdsgiver for bachelorerne. Men til trods for, at de alle har været i et halvt års praktik i en kommune, får de fleste altså job udenfor kommunerne. Og det vil vi gerne gøre noget for at ændre på, siger hun.

Derfor opfordrer Nicoline Lind-Holm Kuhnt kommunale chefer og ledere til at gøre sig umage for at tiltrække flere til administrative, kommunale jobs (se også faktaboks).
- De skal først og fremmest lære faggruppen at kende, fordi det er en relativ ny uddannelse. Og det kan de gøre ved at få dem i et halvt års praktik i løbet af studiet.

Andre arbejdsgivere snupper dem

Udfordringen er nemlig, understreger Nicoline Lind-Holm Kuhnt, at andre arbejdsgivere løber med dem, som det er nu.
- Derfor mener jeg, at det handler om, at kommunerne skal stå tydeligere i administrationsbachelorernes bevidsthed som et attraktivt sted at arbejde, hvor deres kompetencer bliver udnyttet, og hvor de har mulighed for at udvikle sig og være med til at udvikle den organisation, de arbejder i. Men det kræver, at kommuner og administrationsbachelorer kender hinanden. Set med HK-briller handler det om at ansætte de rette kompetencer til de rette opgaver. Og derfor appellerer vi til, at ledere og HR-chefer i kommunerne gør en indsats for at lære dem bedre at kende.

Og, understreger hun igen – administrationsbachelorerne kender det kommunale arbejdsfelt rigtig godt.
- De forstår praksis og kender den offentlige forvaltning. De er administrative håndværkere, og de har stærke analytiske og metodiske kompetencer, som er en forudsætning for at udvikle den fremtidige kommunale administration. Derfor skal kommunerne gøre sig umage med at tiltrække dem. Men det kræver, at de kender dem og ved, hvad de kan.

Læs også artiklen: Har du talt med din administrationsbachelor i dag?

Fakta

Hvad kan en administrationsbachelor?

På uddannelsen får de studerende viden og kompetencer i administrative kernefag som jura, økonomi, organisation og kommunikation. De opbygger gennem både teori og praksis en solid forståelse for, hvordan den offentlige sektor fungerer.
De løser både drifts- og udviklingsopgaver på det administrative område, fx i en fagforvaltning, i tværgående funktioner eller på de enkelte institutioner.
Administrationsbachelorerne arbejder blandt andet med:
• HR og personale
• Digitalisering og GDPR
• Sekretariatsbetjening
• Sagsbehandling
• Koordination
• Kvalitetssikring og evaluering
• Økonomistyring og lønadministration

Læs mere om administrationsbachelorernes kompetencer i denne folderen: Flere administrationsbachelorer i kommunen

 

Sådan kan I tiltrække administrationsbachelorer

  1. Lær administrationsbachelorernes uddannelse og kompetenceprofil bedre at kende, fx i dialog med en af de professionshøjskoler, der udbyder uddannelsen. Læs mere om uddannelsen.
  2. Få praktikanter fra uddannelsen. Praktikken varer cirka fire måneder og ligger sent i de studerendes forløb. Det koster jer ikke noget – bortset fra den tid, I skal investere i planlægning og vejledning.
  3. Fortæl om kommunen som en attraktiv arbejdsplads og karrierevej. Der er rift om de studerende, og hvis de ikke kender mulighederne på en kommunal arbejdsplads, søger mange i stedet til staten eller det private.
  4. Nævn administrationsbacheloren som en relevant uddannelsesbaggrund, når I slår en administrativ stilling op. Hvis der kun står “kontoruddannet” eller “akademiker”, vil der være færre, der søger.
  5. Ansæt administrative medarbejdere, hvis kompetencer matcher de opgaver, I skal have løst. Vær i hele rekrutteringsprocessen åben for, at ansøgere med andre uddannelsesbaggrunde kan være egnede til jobbet.

    Kilde: ”Flere administrationsbachelorer i kommunen” (KL og HK Kommunal, 2023).