Når seniorer mister troen på udviklingsmulighederne på arbejdspladsen, så kan det ødelægge trivslen. Hermed truer en negativ spiral, hvor seniormedarbejderen glider mere og mere ud i periferien på arbejdspladsen – både fagligt, men ofte også socialt. Det er naturligvis rigtig dårligt for senioren selv. Men det er også en trussel mod arbejdspladsen. For seniorerne rummer masser af kompetencer og potentialer – både fagligt og socialt. Og al erfaring viser, at arbejdspladser med stor forskellighed – også aldersmæssigt – klarer sig bedst. Både hvad angår produktivitet og trivsel.    
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.

I HK Stat Nordjylland, som repræsenterer ca. 2000 statsansatte HK’ere, så tror vi på, at det er vigtigt at udvikle sig gennem hele arbejdslivet. Også selv om man er nået op i 50’erne og 60’erne. Professionel kompetenceudvikling er vigtig – lige fra man træder ind på arbejdsmarkedet og til den dag, hvor man går på pension.   

Særlig pulje målrettet seniorer 

På den baggrund er det glædeligt, at man på det statslige område nu kontant har besluttet at investere særlige midler i at få flere seniormedarbejdere til at udvikle deres kompetencer. Helt konkret har parterne bag HK Stats fondspulje besluttet at åbne en særlig pulje, der kan søges af ansatte på 55 år og derover.  Med særpuljen ønsker vi som fagforening sammen med de statslige arbejdsgivere at få flere seniorer til at søge kompetenceudvikling. Det er nemlig tydeligt, at seniorerne er meget underrepræsenterede i ansøgerfeltet til vores kompetencefonde.  


Med de nye midler målrettet seniorer er der åbnet flere nye MULIGHEDER for seniorerne og deres kompetenceudvikling. Men mulighederne bliver kun udnyttet, hvis alle parter bidrager. Det kræver, at chefen generelt investerer i at sikre seniorerne gode arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder. At kollegerne ikke ser ned på seniorerne, men opfatter dem som fuldstændig ligeværdige medarbejdere. 

al erfaring viser, at arbejdspladser med stor forskellighed – også aldersmæssigt – klarer sig bedst
-Jonna Vestergaard, formand for Hk Stat Nordjylland

Jeg håber, at den nye pulje til kompetenceudvikling af seniorer kan styrke seniorerne i troen på, at de også har ret til og krav på kompetenceudvikling. Seniorerne skal gerne helt selvfølgeligt og naturligt fortælle deres leder, kolleger og naboen, at de lige har deltaget i et endnu et kursus og sagt ja til nye opgaver for at udvikle deres karriere. 

God lærelyst til unge, midaldrende og seniorer på de danske arbejdspladser.