HK.dk logo

Rådighedslønnere i trafikvirksomhederne

 |  HK Trafik & Jernbane

Store grupper af ansatte i trafikvirksomhederne er sendt på rådighedsløn siden midten af 1990'erne

I midten af 1990’erne fandtes der rundt regnet 100 tjenestemænd, som var afskediget med rådighedsløn – og de kom vel at mærke fra hele det statslige område. Kun de færreste kom fra det statslige trafikområde.

Siden er der sendt i hundredvis af tjenestemænd på rådighedsløn alene på HK Trafik & Jernbanes område.

Den første store gruppe rådighedslønnere – som de hurtigt blev døbt – kom til i 1997 og 1998 i forbindelse med nedlæggelsen af DSB’s færgeoverfarter på Storebælt. Dengang blev de første omkring 300 medlemmer – navigatører og maskinofficerer i DSB rederi og siden hen Scandlines, som dengang hørte under Trafik & Jernbanes område – sendt hjem med rådighedsløn, da staten og DSB opgav at finde andet passende arbejde til dem.

Men afskedigelser og omstruktureringer i andre dele af den statslige trafiksektor har betydet, at der løbende er kommet nye grupper af rådighedslønnere til i takt med privatiseringer og organisationsændringer i de øvrige trafikvirksomheder. Det vil blandt andet sige DSB, Banedanmark, Railion, Københavns Lufthavne A/S.

Antallet af medlemmer på rådighedsløn i HK Trafik & Jernbane lå i en årrække på omkring de 300, men har de seneste år været faldende.

Som det fremgår af tallene var det først i slutningen af 1990’erne, at der opstod et behov på trafikområdet for at målrette Trafik & Jernbanes service til de særlige behov, som rådighedslønnerne havde, og i sommeren 2000 blev en særlig forening for denne gruppe af medlemmer, Rådighedslønsforeningen.


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem