HK.dk logo

Rådighedsløn

 |  HK Trafik & Jernbane

Tjenestemænd har som udgangspunkt ret til rådighedsløn i tre år, hvis deres stilling nedlægges, og de ikke kan anvises anden passende stilling.

I forbindelse med retten til rådighedsløn findes en række regler om beregning af rådighedsløn, ferie og andet job i rådighedslønsperioden, mistet ret til rådighedsløn med mere. De vigtigste regler om rådighedsløn finder du her, og på siden HK Trafik & Jernbanes Rådighedslønsforening (Linket er udløbet pr 30/10 2020) 

  • Stillingsnedlæggelse, forflyttelsesgrænse samt anden passende stilling er nogle af de væsentligste begreber i forbindelse med reglerne om rådighedsløn

  • Store grupper af ansatte i trafikvirksomhederne er sendt på rådighedsløn siden midten af 1990'erne

  • Rådighedslønsforeningen (Linket er udløbet pr 30/10 2020)

    I HK Trafik & Jernbane fik rådighedslønnerne i 2000 deres egen forening


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem