’HK Job’ kan kun fungere, hvis HK indsamler og behandler nogle personoplysninger om dig. For at anvende appen skal du være logget ind med MitID.

Herunder har vi beskrevet, hvordan ’HK Job’ virker og hvordan HK og HK’s a-kasse behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til dine oplysninger.
Du er altid velkommen til at kontakte HK eller HK’s a-kasse med spørgsmål. Du kan få karriere-rådgivning hos HK Karrieretelefonen.
HK og HK’s a-kasse er fælles dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig i forbindelse med ’HK Job’.
Du er velkommen til at kontakte os:

HK
Weidekampsgade 8
2300 København S
Cvr.nr. 31429528

HK Danmarks dataansvar omfatter endvidere følgende CVR nr.:
53250017, 70435519, 31484219, 36390328, 39072416, 31331919, 54326211, 54721617.

Mail: hk@hk.dk
Telefon: 7011 4545

Du kan også kontakte os med spørgsmål via vores kontaktformular:
www.hk.dk/kontakt

HK/ Danmarks A-kasse
Weidekampsgade 8
2300 København S
Cvr.nr. 55373612

Mail: A-kassen@hk.dk
Telefon: 7010 6789

Du kan også kontakte os med spørgsmål via vores kontaktformular:
www.hk.dk/kontakt

Hvis du har spørgsmål til, hvordan HK eller HK’s a-kasse behandler dine personoplysninger i forbindelse med ’HK Job’, er du altid velkommen til at kontakte HK’s databeskyttelsesrådgiver.
Det kan du gøre således:

 • På mail: DPO@hk.dk
 • På telefon: 3330 4550
 • Ved brev: HK/Danmark, Weidekampsgade 8, 2300 København S, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du sende den krypteret, eller via www.hk.dk/kontakt.


 • Vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med ’HK Job’ for at få appen til at fungere, så du kan finde de jobmuligheder, du ønsker.
 • Vi anvender oplysninger om din uddannelse og stilling, geografi og præferencer samt din aktivitet i appen for at tilbyde dig jobmuligheder, der er relevante for dig.
 • Vi anvender også oplysninger fra appen til at udarbejde statistikker og analyser baseret på alle brugeres anvendelse af ’HK Job’.
 • Vi anvender også oplysninger fra appen til markedsundersøgelser, organisering og udvikling af appen.
 • Vi behandler også data fra appen, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse.
 • Derudover benytter vi data fra appen til at tilbyde dig hjælp til at holde dine medlemsoplysninger opdaterede.

I forhold til det sidste formål, kan du blive kontaktet om opdatering af dine medlemsdata i sammenhæng med din brug af appen. Det vil for eksempel være relevant i forbindelse med jobskifte, uddannelsesafslutning m.m.
Behandling ved hjælp af for eksempel softwarekode eller en algoritme, som ikke indebærer nogen menneskelig indgriben, kaldes for automatiseret behandling af personoplysninger. Vi udfører ikke nogen automatiseret beslutningstagning i ’HK Job’, men vi udfører profilering ved hjælp af en automatiseret behandling, for at vise dig de mest relevante jobannoncer i appen og for at skræddersy notifikationer om de jobannoncer, der er interessante for dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Du kan fravælge automatiseret behandling og profilering i appen ved at logge ud og slette appen. De bagvedliggende data vil herefter blive slettet, når du har været inaktiv i 30 dage.
HK behandler i forbindelse med ’HK Job’ dine personoplysninger som led i HK’s legitime aktiviteter som fagforening. Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er:
Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel) sammenholdt med GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).
HK’s a-kasse behandler i forbindelse med ’HK Job’ dine personoplysninger som led i a-kassens forpligtelse til få flest mulige af vores medlemmer i arbejde og for at hjælpe vores medlemmer med at opnå relevant beskæftigelse gennem hele deres arbejdsliv. Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og f (legitim interesse).
HK og HK’s a-kasse behandler i forbindelse med ’HK Job’ dine personoplysninger for at få appen til at fungere som beskrevet i disse brugerbetingelser og privatlivspolitik.
Retsgrundlaget for at behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt).
Når vi behandler oplysninger fra appen til at udarbejde statistikker og analyser kan retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål).
Vi behandler disse personoplysninger om dig i appen:
 • Medlemskab af HK og/eller HK’s a-kasse
 • Dit navn og din stillingsbetegnelse
 • Dine uddannelsesforhold
 • Mobilnummer og mailadresse til brug for notifikationer og medlemskontakt
 • Log oplysninger om dine aktiviteter i ’HK Job’, herunder dit valg af favoritter og søgekriterier
 • Biometriske data til brug for log-in i appen, hvis du ønsker det
 • Vi gemmer et identifikationsnummer for din specifikke app installation i medlemssystemet
 • Adresse
Alle vores medarbejdere har tavshedspligt. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til.
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:
 • Databehandlere

Databehandlere er eksterne private virksomheder eller offentlige myndigheder/institutioner, der udelukkende behandler oplysninger på vegne af og efter instruks fra HK eller HK’s a-kasse.
Når du benytter HK’s og HK’s a-kasses tjenester kan dine personoplysninger i nogle tilfælde blive overført til lande uden for EU/EØS.
De tilfælde, hvor en sådan overførsel undtagelsesvist vil kunne ske, vil være i situationer, hvor HK benytter sig af databehandlere, og disse benytter sig af leverandører etableret uden for EU/EØS.
Hvis der ikke er tale om overførsel til modtagere etableret i de såkaldte "sikre" tredjelande, godkendt af EU-Kommissionen, vil overførselsgrundlaget ofte være EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse.
Vi indsamler først og fremmest oplysningerne direkte fra dig, når du taster dem ind i ’HK Job’. Vi logger din brug af appen, herunder dine søgekriterier og favoritter. Vi udfører profilering ved hjælp af automatiseret behandling for at vise dig de mest relevante jobannoncer i appen og for at skræddersy notifikationer om de jobannoncer, der er interessante for dig.
Hvis du er medlem af HK, sammenholder vi dine oplysninger med de stamdata, vi har registreret i vores medlemssystem.
Hvis du er medlem af HK’s a-kasse, sammenholder vi dine oplysninger med de stamdata, vi har registreret i vores medlemssystem.
Vi kan dog hente eller modtage oplysninger direkte fra en tredjepart. Vi indsamler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige. Det drejer sig eksempelvis om oplysninger fra:
 • CPR-registeret, når det følger af lovgivningen
HK og HK’s a-kasse gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.
Det registreres i HK’s medlemssystem, når du er logget ind i appen. Denne registrering kan slettes ved at trykke ’log ud og slet data’ direkte fra appen. Data om ’Dine favoritter’ samt søgekriterier vil blive slettet 30 dage efter at du er logget ud og har slettet appen.
Hvis du ikke logger ud, når du sletter appen, vil dine data blive gemt i 10 år.
Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod HK’s og HK’s a-kasses behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte HK eller HK’s a-kasse. Du kan skrive til gdpr@hk.dk.
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på i ’HK Job’. Du er velkommen til at kontakte os først, så vi kan undersøge, om vi kan komme dig i møde i forhold til det, som du er utilfreds med. En eventuel klage kan sendes til: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: dt@datatilsynet.dk, telefon: 3319 3200
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet eller, når vores brug af nye teknologiske muligheder gør det nødvendigt. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret i ’HK Job’.
Hvis der sker større ændringer, vil brugerne af ’HK Job’ få direkte besked i appen.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:
2022.09.06