HK.dk logo

Persondatapolitik

29. maj 2018

Det er vigtigt for HK’s a-kasse, at medlemmer, tidligere medlemmer og andre, som har givet os personoplysninger, kan være trygge ved, at vi behandler disse oplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Herunder har vi beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

HK’s a-kasse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

HKA
CVR.nr. : 55373612
Weidekampsgade 8
2300 København S
Mail: a-kassen@hk.dk
Du kan også kontakte os med spørgsmål via:
www.hk.dk/kontakt

Denne persondatapolitik vil løbende blive opdateret.  Den gældende version af politikken kan altid læses på vores hjemmeside: Om A-kassen - Persondatapolitik 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • På mail: dpo@hk.dk
 • Ved brev: HK Danmarks A-kasse, Weidekampsgade 8, 2300 København S, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

 

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Persondata i HK’s a-kasse indhentes, behandles og gemmes kun, når det er relevant og har betydning for vores virke som a-kasse i Danmark. Vi beskytter medlemmernes persondata ved at anvende sikre systemer og kontrollerer ved løbende revision, at persondatalovens bestemmelser om it-sikkerhed bliver overholdt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er underlagt de regler, der gælder for a-kasserne.

Herudover kan hjemlen til at behandle personoplysninger være:

 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt).
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke).
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser).
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger).
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav).
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsmæssige interesser).
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål).
 • Forordningens artikel 10 (straffedomme).
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (straffedomme).
 • Databeskyttelseslovens § 10 (statistiske og videnskabelige formål).
 • Databeskyttelseslovens § 11 (personnummer).
 • Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold).

 

4. Kategorier af personoplysninger

Som led i dit nuværende eller tidligere medlemskab af HK’s a-kasse behandler vi oplysninger om dig.

Vi behandler blandt andet disse personoplysninger om dig:

 • Medlemskab af a-kassen.
 • Personnummer.
 • Stamdata, herunder dit navn og din stillingsbetegnelse, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, kontonummer samt lønoplysninger og statistik.
 • Dine uddannelsesforhold.
 • Dine ansættelsessteder.
 • Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med HK’s a-kasse.
 • De elektroniske nyhedsbreve og breve, du har modtaget
 • Lønforsikringer.
 • Oplysninger om dine pensionsforhold.
 • Hvilke kurser du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i.
 • Dit cv.

 

I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig for at kunne træffe korrekte afgørelser. Det kan f.eks. være oplysninger om helbred, fagforeningsforhold eller årsagen til et arbejdsophør.

 

5. Indsamling og videregivelse af dine personoplysninger

Ud over de personoplysninger, du selv giver os, modtager vi også oplysninger fra blandt andet nedenstående modtagere.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt i henhold til reglerne i arbejdsløshedslovgivningen.

 • Offentlige myndigheder, herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, SKAT, FerieKonto og Udbetaling Danmark.
 • Offentlige registre.
 • Andre a-kasser.
 • Kommuner.
 • Bank- forsikrings- og pensionsselskaber.
 • Uddannelsesinstitutioner.
 • Arbejdsgivere.

 

Vi udveksler endvidere oplysninger mellem a-kasse og HK i det omfang, det er lovligt.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke persondata til tredjelande.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til de formål, de skal anvendes til.  Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger 8 år efter dit medlemskabs ophør, dit pensionstidspunkt eller dødsfald.

Hvis der er indbetalt til efterlønsordningen, vil oplysningerne dog tidligst blive slettet 8 år efter pensionstidspunktet.

Bemærk, at sletning af personoplysninger ikke behøver at bestå i fuldstændig sletning af oplysningerne, men alternativt kan bestå i, at der foretages en endelig anonymisering af oplysningerne.

 

8. Automatiske afgørelser

HK’s a-kasse anvender i nogle tilfælde automatiske afgørelser for at sikre en så hurtig og korrekt sagsbehandling som muligt.  Det betyder, at vores it-system f.eks. kan godkende ansøgninger.

Hvis du klager over en afgørelse eller ønsker en manual behandling af din sag, vil din afgørelse/sag altid blive behandlet af en sagsbehandler i a-kassen.

 

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi bruger som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for at behandle dine personoplysninger, idet vi administrerer lovfastsatte ydelser. I det omfang, vi har bedt om dit samtykke til behandling af oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der står i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, så vores behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

 

10. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Redigeret: 31. maj 2018 kl. 11:24

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag

Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag

Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag
Søndag Lukket
Mandag Lukket
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk