Hvert 6. kvindelige medlem af HK/Privat har således oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser. 7% oplever det endda som direkte seksuel chikane.

Anne Marie Bay, formand HK Privat Midt
Når det er chefen, der krænker, får problemet nogle ekstra dimensioner, fordi krænkelsen bliver til en helt urimelig magtudnyttelse. Alene frygten for at miste sit job kan medvirke til, at det bliver svært at sige fra. Den ubalance i en arbejdsgiver-/arbejdstager-relation bør ingen udsættes for.

 

Godt nok har vi som mennesker ofte forskellige grænser for, hvornår en situation eller handling overskrider vores grænser. Omvendt er der bare situationer, hvor ingen bør være i tvivl. Hvor det er tydeligt for enhver, at alle grænser er overskredet – og at der skal handles på det. Det er, når den ene part siger fra.
 
Når vi kan sige til berusede folk, at de skal aflevere deres bilnøgler eller på anden vis gribe ind i forskellige situationer, så kan vi også sige fra, når vi er vidne til seksuel chikane. Mange af os har som kolleger måske set til – uden at få gjort noget ved det, fordi vi bliver i tvivl om, hvorvidt vi skal blande os. Men det er og bliver et fælles ansvar at sætte en stopper for chikane, når vi oplever det.

 

Vær med til at sige #IkkeHosOs

Se mere på kampagnesiden: www.hk.dk/IkkeHosOs - bl.a. videoer, et badge til dit Facebook-profilbillede og mere information om undersøgelsen.

 

Herfra skal lyde en klar opfordring: Er du selv eller en kollega udsat for seksuel chikane, som I ikke kan få sat en stopper for, så brug jeres tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, hvor det er en mulighed – og/eller henvend dig til din fagforening. Tal også med hinanden om problemet. Det er vigtigt, når man føler sig krænket. 

Ledelsen har samtidig altid et særligt ansvar og bør sende et klart signal om, at enhver form for seksuel chikane er uacceptabel i virksomheden.

Ledelsen har samtidig altid et særligt ansvar og bør sende et klart signal om, at enhver form for seksuel chikane er uacceptabel i virksomheden. Derved ville de i øvrigt blot håndhæve Arbejdsmiljøloven, der definerer, at arbejdsgiveren har et ansvar for at forhindre mobning – herunder seksuel chikane, der betragtes som en grov form for mobning.
 
Det ville for alle parter på en arbejdsplads være klogt med en klar og tydelig personalepolitik, der tager afstand fra både mobning og seksuel chikane. Det ville give mere klare linier og en basis at reagere ud fra. 
 
Lad os sammen både forebygge og stoppe de seksuelle krænkelser. Ved at italesætte emnet medarbejderne imellem, i forhold til ledelsen og med nogle konkrete, fælles aftaler om, at der skal siges fra i fællesskab, så ansvaret ikke lander hos den enkelte.
 
For alle skal kunne arbejde uden at blive chikaneret, og vi skal kunne regne med, at vi er der for hinanden, når der er brug for det. Kun sådan får vi ret til at sige: ”Seksuel chikane foregår #IkkeHosOs”.