Fokus på arbejdsmiljøet

Jeg er meget tilfreds med, at den nye regering vil styrke Arbejdstilsynet med flere ressourcer.

For vi har et arbejdsmiljø på mange arbejdspladser, der SKAL løftes og forbedres. Alt for mange bliver syge af at gå på arbejde. Derfor er det så vigtigt, at vi får løftet området med forebyggelse, god ledelse og dygtige arbejdsmiljørepræsentanter.

Regeringsgrundlaget peger samtidig på en forhøjelse af erstatningsbeløbet, hvis skaden er sket. Det hilser jeg velkommen. For det er kun rimeligt, at det koster dyrt, hvis ulykken/skaden sker, mens vi passer vores jobs.

 

...et stærkt stigende antal stress-ramte danskere taler sit eget tydelige sprog: Der er noget galt med måden, vi organiserer vores arbejde på. 

 

HK Privat har i lang tid sat ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø. For et stærkt stigende antal stress-ramte danskere taler sit eget tydelige sprog: Der er noget galt med måden, vi organiserer vores arbejde på. Mængden af opgaver stiger, mens tiden til opgaverne og kvaliteten af ledelse ikke følger med.

Lad os håbe, at den nye regering kigger på arbejdsmiljøet, så vi både kan have hoved og hjerte, sundhed og motivation med os – både når vi går på og hjem fra arbejde.

 

Slå hårdt ned på social dumping!

Regeringen og dens støttepartier lover i sit arbejdsgrundlag en indsats imod social dumping – for eksempel med hårdere straffe over for arbejdsgivere, der bruger illegal arbejdskraft.

Det lyder som en god plan. For vi skal naturligvis ikke acceptere disse meget udanske fænomener på det danske arbejdsmarked!

 

Regeringen vil samtidig styrke den danske model på det offentlige område. Det lyder som et lovende og relevant tiltag efter nogle overenskomstforhandlinger på det offentlige område, hvor den tidligere regering ikke helt formåede at holde den såkaldte armslængde i forhold til forhandlingerne.

 

Stop udhulingen af dagpengene

Jeg har noteret mig, at regeringen skriver, at “De økonomiske skel i samfundet ikke skal forøges; dvs. skatten i toppen skal ikke sænkes og det sociale sikkerhedsnet skal ikke forringes yderligere”. Det er jeg helt enig i, men det kræver, at den mangeårige udhulning af dagpengene stopper.

 

Jeg har noteret mig, at regeringen skriver, at “De økonomiske skel i samfundet ikke skal forøges"

 

Regeringen vil samtidig genskabe tilliden til Skat gennem genansættelse af de dygtige HK’ere, der vil gøre en kæmpe forskel i et nyt, styrket Skat.

Det er høje tid, og jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke styrker indsatsen med arbejdet for at sørge for, at alle betaler den skat, de skal. Det kan ikke være rimeligt at nogle slipper for at betale deres andel til fællesskabet og dermed vores velfærdssystem.

 

Et stort hul i osten

På trods af de mange positive tanker og initiativer i regeringens grundlag, så er der dog også et par huller i osten. Der står for eksempel ikke meget om ligestilling i regeringsgrundlaget, hvilket desværre også afspejler sig på ministerholdet, hvor herrerne og jakkesættene fylder mest og lidt for meget.

Der skal altid være fokus på ligestillingen, og jeg håber, at regeringen bliver lidt mere tydelig og synlig på området.

 

Der står for eksempel ikke meget om ligestilling i regeringsgrundlaget, hvilket desværre også afspejler sig på ministerholdet, hvor herrerne og jakkesættene fylder mest og lidt for meget.

 

Lønforsikring – et tilbud om tryghed

Mens vi ønsker den nye regering god arbejdslyst med at omsætte de mange planer i praksis, så skal vi være opmærksomme på et godt tilbud om tryghed fra HK Privat, nemlig tilbuddet om en lønforsikring.

Det giver mulighed for at fastholde en stor del af indtægten, selv når man bliver ramt af ledighed.

Det betyder ikke, at vi ikke skal arbejde for forbedringer på dagpengeområdet.

Formand for HK Privat, Simon Tøgern, prioriterer området og arbejder hårdt for disse forbedringer – og vi bakker alle op om indsatsen.

Sammen skal vi tage hånd om dem, der har mindst – også for dem, der er landet udenfor arbejdsmarkedet.

 

God sommer

Med disse ord vil jeg ønske dig en god sommer – og held og lykke til den nye regering.

Det bliver spændende at følge, om dens løfter bliver til de løft, vi har brug for. På arbejdsmiljøet, dagspengeområdet, på bekæmpelsen af den store stressudfordring, omkring genopbygningen af Skat og mange andre områder.