For vi tager som bekendt afsked med et yderst usædvanligt år, hvor en verdensomspændende pandemi har sat en negativ dagsorden, der har påvirket alt og alle. Nogle med sorg, fordi de har mistet. Alle andre med frustrationer, fordi forholdsreglerne i forhold til Corona-smitten har betydet et tab af livskvalitet og for sårbare grupper desværre en endnu større ensomhed. Hertil kommer vores mange dygtige virksomheder, der er ekstremt hårdt ramt, fordi ikke bare Danmark men hele verden er lukket ned.

 

Personligt er jeg overbevist om, at vi i Danmark – og fra regeringens side – allerede tidligt tog nogle nødvendige og vidtrækkende konsekvenser, der bragte os på forkant og skærmede os, så vidt det nu kunne lade sig gøre.

 

Jeg tror dog, at vi alle ønsker os én stor fælles julegave: Vacciner, der kan spænde ben for covid19, som den nu i snart et år har spændt ben for os!

 

Trist afsked med vellidt afdelingsformand

I foråret måtte vi uventet og alt for tidligt tage afsked med vores dygtige, dynamiske, engagerede og altid smilende afdelingsformand Pia Tørving. Vores tanker gik først og fremmest til familien Tørving, der mistede et højt elsket midtpunkt i familien. For Pia var familiemenneske med et meget stort F – og et meget stort hjerte.

 

Det store hjerte havde hun også med i en lang og flot karriere, hvor hun over årene voksede fra vellidt kollega til respekteret tillidsvalgt, fra engageret sektorformand i HK Kommunal Midt til en formand for hele afdelingen. Her var hun midt i et spændende projekt, der satte trivsel og gensidig respekt højt på agendaen for alle i HK Midt.

 

Kære Pia, du ønskede det bedste for alle og gjorde altid dit bedste for alle.

Du efterlod på alle måder et stort tomrum. Menneskeligt, socialt og arbejdsmæssigt.

Æret være dit minde!

 

Praktiske udfordringer og digitalt medlemsdemokrati

Pias død betød samtidig nogle helt praktiske og formelle udfordringer for medlemsdemokratiet i HK Midt. For på grund af Corona-situationen og udskudte sektorgeneralforsamlinger var det ikke muligt at afholde den repræsentantskabsgeneralforsamling, der skulle vælge en ny formand for afdelingen.

 

Derfor tog jeg imod opfordringen til at fungere som afdelingsformand, indtil en ny kunne vælges – parallelt med mit job som sektorformand for HK Privat Midt.

Da det viste sig, at nedlukninger og retningslinier ikke i en overskuelig fremtid ville give mulighed for at gennemføre generalforsamlingen, så måtte vi ty til en anden og i HK-regi helt ny løsning: Repræsentantskabsgeneralforsamlingen blev således i det tidlige efterår afholdt digitalt.

Her fik undertegnede jeres mandat til at fortsætte arbejdet som afdelingsformand, mens Marianne Glintborg senere blev valgt som sektorformand for HK Privat Midt – ved endnu en digital generalforsamling. Jeg er glad for, at det digitale medlemsdemokrati stod sin prøve.

 

Jeg takker desuden for jeres mandat og opbakning til mit kandidatur, og jeg forsøger hver dag at sætte fingeraftryk på jeres vegne som medlemmer af HK Midt. Det gør jeg i alle de sammenhænge, hvor vi kan påvirke rammerne omkring dit og jeres arbejdsliv positivt.

 

Bravo!

Når jeg kigger tilbage på det forgangne Corona-år, for det kan vi vist godt kalde 2020, så er jeg fuld af beundring for den måde, I som HK’ere har mestret situationen på. Bravo og godt gået! For det har været ofte barske vilkår, hvor endda store forandringer i jeres arbejdsliv er kommet fra den ene dag til den anden. Hvor I gik fra fagligt og socialt fællesskab på arbejdspladsen til hjemme- og distancearbejde. Hvor der skulle tænkes nyt og hurtigt for at få skabt nye relationer og procedurer på ganske kort tid. Hvor der har været usikkerhed og (faglig) ensomhed, men også for nogen større fornemmelse af frihed og fleksibilitet. Hvor det har været forbundet med stor usikkerhed for de mange af jer, der er blevet bedt om at vise samfundssind og møde på arbejde – ansigt til ansigt med Corona-smitten. I har stået støt i stormen og har – som altid – udført jeres opgaver, holdt sammen på hele kontorer og systemer, holdt dagligvarebutikkerne kørende til glæde og gavn for alle.

 

Imponerende fleksibilitet

Jeg vil bestemt heller ikke være nærig, når det gælder roserne til hele holdet i HK Midt og Odin Havnepark. I har også klaret de mange og store omstillinger i jeres arbejdsliv med bravur! I har omstillet jer og fundet nye veje til at fastholde den tætte kontakt med medlemmerne, der er så afgørende. Både for os og for medlemmerne. Uanset om I har været på jeres hjemmearbejdspladser eller på kontoret, så har I alle bidraget 110%. Det samme gælder i Odin Havnepark, hvor mødeaktiviteten blev lagt ned fra den ene dag til den anden, men begyndte at komme tilbage, fordi vi netop har store og fleksible faciliteter i Odin, der gør det muligt for kunder at afholde arrangementer med passende afstand og diverse andre forholdsregler.

Så STOR tak til både HK Midt- og Odin Havnepark-medarbejderne for imponerende fleksibilitet. I har virkelig engageret jer i opgaven med at være der for både medlemmer og gæster i en svær tid med mange begrænsninger.

 

Vi skal lære af erfaringerne

I den kommende tid skal vi kigge tilbage på de mange erfaringer fra 2020 og ikke mindst lære en masse af dem. Vi skal have kigget rammerne for hjemme- og distancearbejde efter i sømmene. Vi skal have fundet en form på digitaliseringen, der sætter mennesket og medarbejderen først. Vi skal respektere, at der skal være plads til forskelligheder i vores måde at tackle det nye arbejdsliv på. Samtidig skal vi ikke mindst som HK’ere stå sammen, når vi tager dialogen med arbejdsgivere og politikere om at videreudvikle arbejdsmarked og arbejdspladser i lyset af erfaringerne fra hele Corona-omvæltningen.

 

Mere tryghed og lighed

Rent politisk har 2020 budt på nogle forandringer og forbedringer omkring vores arbejdsmarked, som jeg byder velkommen. Hele den såkaldte Arne-pension var et vigtigt skridt i den rigtige retning i et opgør med tanken om, at man altid bare kan skære ned på dem, der allerede har det værst eller er nedslidte psykisk og/eller fysisk efter et langt arbejdsliv. De næste skridt bør være endnu mere fokus på at holde hånden over og under andre svage grupper på arbejdsmarkedet. Det kan ikke være rimeligt, at arbejdsløse og sårbare grupper skal være med til at finansiere de skattelettelser og beskæftigelsesfradrag, der er så populære i den højre side af folketinget. Ville den eneste effekt ikke bare være en endnu større ulighed, der næppe fører til vækst?

 

Glædelig jul og godt nytår

Efter et år som 2020 kunne denne julehilsen fra jeres afdelingsformand kun blive en længere ”smøre”. For der har været nok at forholde sig til for os alle. Udfordringerne og forandringerne har været mange, og løsningerne har ofte været barske.

Jeg håber derfor for os alle, at vi får det nævnte juleønske opfyldt i form af vacciner, der kan bringe vores liv i almindelighed, vores arbejdsliv og samfundet som helhed tilbage til noget i retning af det, vi kendte før Corona. Det vil jeg ønske for os alle!

 

Med de ord vil jeg ønske dig og dine en glædelig jul og et godt nytår.

 

 

Anne Marie Bay

Afdelingsformand, HK Midt