Den danske model, med den såkaldte ”flexicurity” – altså både fleksibilitet for arbejdsgiverne og sikkerhed for arbejdstagerne – har sikret en vigtig stabilitet på det danske arbejdsmarked, som andre lande misunder os.

 

Vi skal have lappet de skabte huller i sikkerhedsnettet. Spole filmen tilbage og løfte dagpengesatserne. Genskabe en vigtig hjørnesten i den danske model, hvor danske ledige kan føle sig sikre og trygge – selv i svære tider uden job.

 

Det glæder mig derfor, at en samlet fagbevægelse via fællesskabet FH nu trækker den anden vej og sætter en tyk streg under en nødvendig dagsorden:

 

Vi skal have lappet de skabte huller i sikkerhedsnettet. Spole filmen tilbage og løfte dagpengesatserne. Genskabe en vigtig hjørnesten i den danske model, hvor danske ledige kan føle sig sikre og trygge – selv i svære tider uden job.

 

Lige nu mister de typisk over halvdelen af deres indtægt, når de mister jobbet. Er det ikke ret udansk, når vi på den måde lader medborgere i stikken?

 

vi har brug for opdaterede dagpenge, der igen giver reel sikkerhed for danskerne – og ikke bare er udhulet, utilstrækkelig understøttelse, der sætter hele familiers økonomiske sikkerhed på spil.

 

I det nye udspil fra fagbevægelsen er der fokus på at stoppe udhulingen og forhøje dagpengene i de første tre måneder af en ledighedsperiode. Et udspil, der bliver bragt på bane nu, fordi det bør være en del af finanslovsforhandlingerne næste år. Personligt så jeg gerne, at dagpengene generelt blev forhøjet og kom på niveau, fordi et attraktivt dagpengesystem både er en nøgle til individuel tryghed og stabilitet på arbejdsmarkedet.

 

For vi har brug for opdaterede dagpenge, der igen giver reel sikkerhed for danskerne – og ikke bare er udhulet, utilstrækkelig understøttelse, der sætter hele familiers økonomiske sikkerhed på spil. HK bakker op om FH’s initiativ og den vigtige dagsorden, og vi håber, at udspillet bliver mødt med lydhørhed hos både politikere og arbejdsgivere. For den danske model er til fordel for os alle, og genopretningen af dagpengesystemet bør være et fælles anliggende.