Baggrunden er en ret simpel logik hos regeringen: Forringelsen af dimittend-betingelserne vil motivere flere nyuddannede til at finde og få sig et arbejde – også på områder, der ligger uden for det felt, de er uddannet til. Problemet er, at det er en logik, som det er svært at finde belæg for.
- Fællesformand Anne Marie Bay og afdelingsbestyrelsen i HK Midt

 

Baggrunden er en ret simpel logik hos regeringen: Forringelsen af dimittend-betingelserne vil motivere flere nyuddannede til at finde og få sig et arbejde – også på områder, der ligger uden for det felt, de er uddannet til. Problemet er, at det er en logik, som det er svært at finde belæg for. Samtidig nærmer regeringens retorik omkring unges motivation sig noget, som de borgerlige partier ellers har abonneret på. For eksempel har Liberal Alliance og til dels Venstre ved flere lejligheder talt ned til unge ved at give dem et ufortjent doven-stempel.


Som en bredt sammensat afdelingsbestyrelse i HK Midt, der også repræsenterer mange unge mennesker under og efter deres uddannelser, kan vi ikke genkende det billede, der bliver tegnet af de unge. Vi oplever tværtimod, at de unge HK-dimittender på Fyn og i Fredericia-området gerne vil ud og bruge deres uddannelser – og at de gerne vil gøre en forskel. Vi tvivler på, at det forholder sig anderledes for unge i andre fag!

 

Selvom vi glæder os over, at udspillet fra regeringen også indeholder et forslag om en højere sats i tre måneder til dagpengemodtagere, der bliver ledige, så finder vi det problematisk, at det skal ske på bekostning af de unge dimittender.
- Fællesformand Anne Marie Bay og afdelingsbestyrelsen i HK Midt

 

Selvom vi glæder os over, at udspillet fra regeringen også indeholder et forslag om en højere sats i tre måneder til dagpengemodtagere, der bliver ledige, så finder vi det problematisk, at det skal ske på bekostning af de unge dimittender. For på kortere eller længere sigt kan det betyde mindre opbakning til dagpengesystemet, den unikke danske model og hele vores flexicurity-system, når vi på den måde skubber unge væk. På den ene side vil vi gerne motivere unge til at bakke op, betale, være med og vælge sikkerheden i deres arbejdsliv, mens vi med regeringens forslag på den anden side skubber dem væk ved at ”belønne” deres uddannelsesindsats med en dimittend-sats, der ikke afspejler det øvrige samfund og som på sigt svækker opbakningen til vores danske model. Det er der ingen af os, der har interesse i. Hverken arbejdstagere, arbejdsgivere, regeringen eller samfundet som helhed.


Hele debatten om dimittend-satsen har indtil nu været meget sort og hvid. Til gengæld har regeringen med sit udspil gjort det svært at se, hvem der er blå og røde i arbejdsmarkedspolitikken. Rød har tidligere rimet på den danske model. Er det ikke længere tilfældet?

 

Af: Fællesformand Anne Marie Bay og afdelingsbestyrelsen i HK Midt