Når jeg kiggede ud over flokken, så var der her en tillidsrepræsentant fra en privat produktionsvirksomhed. Der var en arbejdsmiljørepræsentant fra en offentlig arbejdsplads. Og ovre til venstre sad en tillidsvalgt fra en statslig arbejdsplads.  

 

Deltagerne sad der med den samme nysgerrighed i forhold til at blive inspireret i deres faglige arbejde. I forhold til at komme tilbage til kollegerne, arbejdspladsen og samarbejdet for at prøve ny viden og nye værktøjer af. 

 

Selvom de og vi altså kommer fra forskellige arbejdspladser med forskellige funktioner og forudsætninger, så var der især én ting, der slog mig: Hvor meget de og vi har til fælles! 

For deltagerne sad alle med det samme blik i øjnene. Det samme engagement i arbejdet med arbejdsmiljøet på deres respektive arbejdspladser. Med den samme iver efter at dele erfaringer og viden med hinanden – og med HK Midt. Deltagerne sad der med den samme nysgerrighed i forhold til at blive inspireret i deres faglige arbejde. I forhold til at komme tilbage til kollegerne, arbejdspladsen og samarbejdet for at prøve ny viden og nye værktøjer af.  

Det fik de nemlig masser af under ”Faglig fredag” med to yderst inspirerende foredrag og workshops. De fik inspiration med sig, der vil gøre en stor forskel tilbage på arbejdspladserne. Både i de tillidsvalgtes egen måde at tænke og arbejde på. I deres måde at søge dialogen med kolleger og arbejdsgivere på. I deres måde at tænke nyt på ude på deres arbejdspladser. Hvad kan vi gøre anderledes hver for sig og sammen, så vi får et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø? Hvordan finder vi den rette balance mellem fritid og arbejde? Hvad kan vi gøre, så vi undgår, at fritid og arbejde flyder for meget sammen? Hvordan sikrer du som tillidsvalgt, at den enkelte kollegas sag og udfordringer løses optimalt?  

 

Som fællesformand for HK Midt var det for mig personligt endnu engang fantastisk at opleve et hold fagligt interesserede være samlet om det, der interesserer dem så meget: At hjælpe dem selv og kollegerne til et godt arbejdsmiljø. Psykisk og fysisk. 

 

For tillidsvalgte er der nemlig mange spørgsmål at besvare og mange opgaver at løse i hverdagen. 
Med ”Faglig fredag” havde et hold dygtige kolleger fra HK Midt sat et spændende program sammen, der gav dem inspiration til at finde nogle af de faglige svar, de har brug for. 
 
Som fællesformand for HK Midt var det for mig personligt endnu engang fantastisk at opleve et hold fagligt interesserede være samlet om det, der interesserer dem så meget: At hjælpe dem selv og kollegerne til et godt arbejdsmiljø. Psykisk og fysisk.  
 
Tak for jeres engagement! I gør en kæmpe forskel og er godt, fagligt selskab på sådan en ”Faglig fredag”…
 

P.S.: Der er altid plads til fagligt engagerede tillidsvalgte! Tag fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i HK Midt gør en forskel for dem selv og deres kolleger...