Regeringen agter nemlig at spare markant på ”administration i staten”, som det formuleres. Man ønsker en generel rammereduktion i staten på ca. 400 millioner kroner årligt. Ikke bare i 2024, men helt frem til 2027. Med lidt hurtig hovedregning giver det en samlet besparelse på statslig administration på intet mindre end ca. 1,6 milliarder kr.

....det afspejler et meget forsimplet verdensbillede, hvor politikerne underkender betydningen af god administration, der netop holder sammen på systemet...

Sort, hvidt og grønthøsteragtigt

Den konkrete udmøntning af besparelserne er endnu ikke defineret nærmere, men det fremgår dog af finanslovsforslaget, at forsvarsområdet, justitsområdet, udenrigsområdet samt undervisnings-, uddannelses- og kulturinstitutionerne skal undtages.

Der er dog flere ting, der ærgrer mig ved regeringens udspil til finanslov for det kommende år.

For det første den nærmest sædvanlige politiker-fokusering på administrative besparelser som finansierings-nøglen til velfærd. Sådan helt sort, hvidt og grønthøsteragtigt. ”Vi kan altid frigøre midler på administrationen til at finansiere mere populære områder…”

Det kan de såmænd sagtens, men det afspejler et meget forsimplet verdensbillede, hvor politikerne underkender betydningen af god administration, der netop holder sammen på systemet, sikrer effektivitet og holder ryggen administrativt fri for andre faggrupper.

...der er god grund til at holde øje med deres arbejde og med finansloven, så vi får luget godt ud i det småborgerlige tidselbed...

Velfærden er på spil

For det andet undrer jeg mig over, hvor farveblinde socialdemokraterne efterhånden er blevet. Det flimrer åbenbart lilla og blåt for øjnene af det store regeringsparti, der gerne vil tækkes regeringsvennerne med en småborgerlig insisteren på skattelettelser.

”Se, hvor borgerlige, vi er blevet... vi vil også gerne have skattelettelser”.

Man kunne fristes til at råbe som drengen i ”Kejserens nye klæder”: ”De har jo ikke noget tøj på!”

For her kan fascinationen for skattelettelser ligge på et meget lille sted, hvis det koster velfærd, nødvendige investeringer i velfærdssamfundet og på administrative funktioner. Er det ikke det, som det meget omtalte økonomiske råderum skal bruges til? En sikring af fælles velfærd og sikkerhedsnet – og af den stærke administration, der ofte er bunden under det hele?

 

Vi kigger over skulderen på politikerne

Som det fremgår, så kigger HK Stat i den kommende tid over skulderen på politikerne, mens de forhandler om den kommende finanslov. For der er god grund til at holde øje med deres arbejde og med finansloven, så vi får luget godt ud i det småborgerlige tidselbed, der ellers er ved at blive plantet til.