Små byggeklodser, der danner en stigende kurve

 

Folketingets partier tog tirsdag hul på forhandlingerne om en ny arbejdsmiljøaftale, og som formand for HK MidtVest synes jeg, det er på tide, at der bliver skabt ro om økonomien.

 

Det er simpelthen uholdbart at skulle forhandle om midlerne igen og igen og igen, hvis vi vil have en kompetent og målrettet arbejdsmiljøindsats i Danmark

 

Vi ser desværre et alt for dårligt psykisk arbejdsmiljø på mange arbejdspladser, hvor stress er en del af hverdagen. Derudover er Danmark på vej mod at slå rekord i dødsulykker og alvorlige ulykker. Så området kalder på politisk handling og en langsigtet, bred aftale, der rækker helt frem til 2030.

 

I HK har vi fem ønsker, som vi gerne ser opfyldt med aftalen:

 

  • Stabile bevillinger skal sikre, at Arbejdstilsynet kan tilrettelægge og prioritere arbejdet med at føre tilsyn på de danske arbejdspladser på en måde, så tilsynsførende kommer ud, der hvor behovet er størst, og ser på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

 

  • Midlerne til partssystemet på arbejdsmiljøområdet bør forhøjes med 50,4 mio. kr. frem til og med 2030. Det er nødvendigt, hvis vi skal fortsætte arbejdet med at understøtte de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, som blev påbegyndt med de midlertidige bevillinger i 2020 og 2021.

 

  • Når det gælder psykisk arbejdsmiljø, er der stort behov for en større formidlingsindsats om den ny bekendtgørelse fra 2020 og de nye vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, som alle snart er på gaden. Indsatsen kan med fordel være et samarbejde mellem alle fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA’er) og Arbejdstilsynet.

 

  • Der skal allerede i 2025 skabes et godt og grundigt vidensgrundlag hos Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) om årsager til muskel- og skeletbesvær. Og hvordan vi bedst forebygger arbejdsskader på området. For mange danskere har smerter i kroppen, som følge af arbejdet.

 

  • Der skal laves et forsøg med små virksomheder i udvalgte brancher, så de gennem dialog og vejledning kommer til at arbejde mere systematisk med arbejdsmiljø. Forsøget bør køre frem til og med 2030, og der bør afsættes 30 mio. kr. årligt til indsatsen.
Artiklen er opdateret 20. marts 2023

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.