Lene Buhl på hjemmekontoret

De mange tiltag for at begrænse udbredelsen af Coronavirus gør, at mange af os, der normalt er på arbejde i kommunen eller regionen, nu i stedet må arbejde på distancen – fra hastigt indrettede hjemmekontorer over hele Midt- og Vestjylland. 

Andre møder trofast op på arbejdspladsen i jeres sædvanlige job, hvor hverdagen også er fuldstændig forandret. Og nogen vil i den næste tid også opleve at få en helt anden jobfunktion, end den I er vant til at have.

Det er fantastisk at opleve, hvordan vi HK’ere med stort engagement fortsætter vores arbejde med at sikre, at vores lokale kommuner og regionen fungerer midt i en ny og uprøvet hverdag. 
Tak til jer alle for jeres positive indstilling og bidrag til vores del af Danmark til at fungere med de mange udfordringer, Corona-krisen giver os. 

Tillidsvalgte finder vigtige løsninger
I denne tid tager I, der er tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, en ekstra stor opgave i jeres hverv som tillidsvalgte. Jeres indsats er med til at sikre arbejdsforholdene, i en tid, hvor vi sammen træder ud på nyt og uprøvet land. En særlig stor tak til jer, for jeres indsats for at få tingene til at glide i jeres kommuner og regionen. 

Selvom vi er på nyt og uprøvet land, så betyder det ikke, at alle spilleregler er sat ud af kraft.  Fællesaftalen gælder stadig, og den situation, vi står i, kan ikke sammenlignes med den sidste krisesituation, som vi husker – nemlig OK18. Det er ikke en overenskomst-konflikt. 

Corona-krisen kalder på samfundssind. Det er nødvendigt, at vi løfter i flok. Vi skal lokalt kunne indgå i nye, fælles løsninger sammen med vores ledere, strække hånden frem og åbne for dialog. Løsninger, som giver plads til arbejdsgivernes ledelsesret, og hvor vi finder en god balance i vores nye hverdag og aftaler afspadsering og flex, når det giver mening. Sund fornuft er stadig på mode.
Men det skal også være løsninger, der holder sig til de kollektive aftaler, så husk at kontakte os i HK MidtVest, før I laver lokalaftaler .

Statsministeren nævnte forleden på et pressemøde, at ordningen, hvor ansatte bidrager med ferie- eller fridage i forbindelse med lønkompensation, der gælder for det private arbejdsmarked, måske kunne være en mulighed i det offentlige. Der er vi ikke – endnu.

I nyt og uprøvet land kan spørgsmålene være mange. Hos HK Kommunal MidtVest er vi klar på telefon og mail til at hjælp med svar, med afklaring og med sparring, når aftaler skal indgås. Ring på Her & Nu-linjen: 3364 1287 eller skriv til midtvest@hk.dk. 

Pas godt på jer selv og hinanden.
Mange hilsner fra mit hjemmekontor.

Lene Buhl
Formand for HK Kommunal MidtVest


DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.