Tegning af mand, der befinder sig midt mellem ordene fakta og myter

 

Politikerne fortæller os, at administration er et unødvendigt fedtlag, der nærmest omkostningsfrit kan finansiere mere velfærd. Den sang synger SVM-regeringen desværre også. Regeringen vil skære tre milliarder kroner på administrationen i landets kommuner og regioner. Her i det midt- og vestjyske drejer det sig om besparelser på flere hundrede millioner kroner.

 

Politikernes fortælling om den overflødige administration holder bare ikke vand. Den er en myte. Et luftkastel, der bruges til en falsk fortælling om, at de administrative funktioner ikke bidrager til den ’rigtige’ velfærd.

 

Virkeligheden er, at voldsomme grønthøsterbesparelser på de borgernære, administrative funktioner vil ramme vores samlede velfærd og dermed borgerne med stor kraft. Det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd.

 

Her i det midt- og vestjyske har man allerede skilt sig af med alt for mange af de dygtige, kommunale HK’ere, der om nogen er fundamentet for den gode, offentlige service. I løbet af de seneste 10 år er antallet af HK’ere i de midt- og vestjyske kommuner faldet med mere end 13 procent. Næsten 400 HK’ere er bortrationaliseret fra vigtige velfærdsfunktioner.

 

Det kan borgere og virksomheder mærke i form af ringere service. Og det er paradoksalt, at man har skåret i HK-stillingerne samtidig med, at andre kommunale medarbejdergrupper klager over stigende administrative byrder med dokumentation, kontrolopgaver og administration.

 

For når man skærer ned på HK’erne, viser alle erfaringer, at det administrative arbejde skal varetages af andre faggrupper som SOSU’en, pædagogen eller skolelæreren, der får mindre tid til deres kerneopgave. En ren Loose-Loose-situation.

 

En professionel administration kan på ingen måde adskilles fra velfærden. HK’ere hjælper arbejdsløse i job. Vi sikrer, at ansatte får deres løn til tiden. Vi sørger for byggetilladelser og erhvervsgodkendelser. HK’erne sikrer, at udsatte borgere får hjælp, at bibliotekerne fungerer, at it-systemerne kører og, at borgerne kan tilgå de offentlige digitale platforme, som det for eksempel er tilfældet med MitID.

 

Drop nu den falske fortælling om varme og kolde hænder. En effektiv organisering af kommunerne kræver især dygtige administrative medarbejdere, der kan håndtere blandt andet økonomi, løn og personaleforhold. Og som kan vise rettidig omhu i styringen af velfærden – uanset, at noget af det arbejde også vil foregå bag en skærm.

 

Så kære Christiansborg-politikere: Smid ikke barnet ud med badevandet. En professionel administration udgør på mange måder hele fundamentet for det stadig velfungerende og tillidsfulde samfund, vi har. 

Artiklen er opdateret 21. april 2023

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.