Så der blev tænkt hurtigt, kreativt og virtuelle platforme blev i stor stil taget i brug. Og ved I hvad: I og vi klarer det SÅ godt! Vi har inviteret den fremtid ind, der pludseligt bankede på og flyttede ind.

For to måneder siden var statsminister Mette Frederiksen nødt til at lukke vores samfund ned.

Hun sendte blandt andet de offentligt ansatte hjem, og for HK’erne betød det, at de måtte pakke deres PC’er ned, tage den med hjem og indrette et hjemmekontor, der kunne fungere på ubestemt tid.

Til gengæld stod det klart: Opgaverne i såvel kommuner som regioner skulle stadig løses. Blot under nye former. Så der blev tænkt hurtigt, kreativt og virtuelle platforme blev i stor stil taget i brug. Og ved I hvad: I og vi klarer det SÅ godt! Vi har inviteret den fremtid ind, der pludseligt bankede på og flyttede ind.

 

Hvad gjorde HK’erne med disse pludselig, markante ændringer af deres arbejdsliv?
Det som HK’ere altid gør: De tog det til sig. Holdt effektiviteten oppe. Trodsede trælse myter om ”hjemsendelsesferie” med dygtigt arbejde.

 

Som HK’ere altid gør

Vi har i flere år mærket fremtiden derude med løftet om en hverdag, hvor vi løser flere af vores opgaver fra eget hjem. En hverdag, hvor vi selv sætter et større præg på arbejdshverdagen med mulighed for at strække den, dele den op og planlægge den mere individuelt.

Med Corona blev vores arbejde samtidig delvist frigjort fra det faste, fælles arbejdssted. Nu handlede det endnu mere om at mødes i tid, ikke i sted.

Hvad gjorde HK’erne med disse pludselig, markante ændringer af deres arbejdsliv?

Det som HK’ere altid gør: De tog det til sig. Holdt effektiviteten oppe. Trodsede trælse myter om ”hjemsendelsesferie” med dygtigt arbejde. Viste samfundssind ved at passe godt på borgere og patienter – på afstand. Havde tillid til hinanden og understøttede med vanlig omhu de retningslinjer, der bliver besluttet fra det politiske niveau.

 

Vant til at være fleksible

Vi har som HK’ere samtidig vist tillid til fremtiden, mens vi har budt den velkommen i vores stuer med alle de goder, fejl, mangler og muligheder, der stadig er ved den nye arbejdsform. Til gengæld er jeg sikker på, at alle aktører på arbejdsmarkedet har lært meget om mulighederne, når vi er fleksible sammen. Det er ikke noget nyt for HK’erne, som er vant til at være fleksible og længe har søgt kompetenceudvikling for at følge med udviklingen. Nu bliver der uden tvivl skubbet yderligere bag på den udvikling og på behovet for nye kompetencer til nye opgaver. Den udvikling vil HK fortsat være en central del af for vores medlemmer med rådgivning, sparring, dygtige samarbejdspartnere og relevante kursusmuligheder til vores medlemmer.

 

De administrative hænder løfter i allerhøjeste grad stadig deres arbejdsopgaver, i øvrigt inklusiv de opgaver, der er kommet til.

 

”Corona-ferie”? Ikke her!

Jeg har behov for at vende tilbage til de tidligere nævnte myter omkring hjemsendelse til ”ferie med løn”. For de myter omkring ”Corona-ferie” vil jeg godt på det skarpeste tage afstand fra. De hører ingen steder hjemme, når jeg ser, hører og oplever, hvordan HK’ere knokler løs, selvom de skal sidde i kreativt indrettede ”hjemme-kontorer”.

De administrative hænder løfter i allerhøjeste grad stadig deres arbejdsopgaver, i øvrigt inklusiv de opgaver, der er kommet til. For heller ikke for administrativt personale i det offentlige er det blevet nemmere at arbejde. Alligevel bevarer HK’erne stadig overblikket, holder trådene samlet, sikrer flow i hele systemers arbejde og gør stadig andre faggrupper stærkere.

 

En af disse HK’ere har skrevet til mig, og jeg vil gerne citere en længere passage fra hendes hilsen. For hun piller ret præcist Corona-ferie-myten fra hinanden:

”Vi er dem der arbejder imellem de indgåede aftaler og dem der arbejder i fronten. Dem som omsætter aftaler, vejleder i regler, omsætter retningslinjer til praksis, dem der dokumenterer, dem der sikrer rettidig og rigtig løn til alle faggrupperne uanset om de arbejder med at passe de ældre borgere, pleje de syge, passer børn, socialt udsatte, er sendt hjem med løn, arbejder hjemmefra eller om det er chefer som indgår aftaler og forsøger at træffe beslutninger på et belyst grundlag.

Det er de administrative medarbejdere, der sikrer ordentlighed, ferieoverførsler og indgår aftaler. Dem der sagsbehandler, godkender og giver afslag. Det er de administrative, der indberetter nøgletal og fravær. Dem der sikrer, at udviklingen kan følges. Det er dem, der laver udtræk til statistikker og bearbejder tallene, så de bliver pålidelige.

Det er de administrative, der sikrer, at budgetter overholdes og at afvigelser undersøges og dokumenteres. Bogfører indkøb af ekstra udstyr fx værnemidler, og sørger for, at de ekstra konteringer af udgifter til sundhedsfaglige hænder, som er hyret ind til arbejdet i fronten, kan udskilles, så de kan søges refunderet/dokumenteret, når regnskabet skal gøres op. Det er de administrative medarbejdere, som ledere og chefer går til, for at få styr på fakta. Dem der undersøger, fikser, måler og understøtter lederne og cheferne, så de på et belyst grundlag kan træffe de bedst mulige beslutninger”.

 

Mere præcist kan det vist ikke beskrives, hvor bred en vifte af opgaver, HK’erne påtager sig – og hvilken betydning de har for at sikre effektive, administrative arbejdsgange.

Sammen skaber vi værdi for et stærkt samfund, som vi alle i den kommende tid skal bygge op og styrke igen. Jeg er sikker på, at verdens dygtigste HK’ere går forrest i det arbejde.

For de var klar til at favne den fremtid, der med Corona-krisen så hurtigt blev nutid, og de er klar, når vi skal tilbage igen. Væk fra Corona. Ind i den fremtid, der er flyttet ind.