Jeg er som HK’er og formand for HK Nordjylland meget glad for disse tal.

Uddannelsesugen havde nemlig til formål at inspirere flere HK’ere til at tage efteruddannelse. Og det virkede. Over hele landet deltog hundreder af HK’ere i den virtuelle uddannelsesuge.

Deltagerne kunne i uddannelsesugen blandt andet høre virtuelle oplæg om emner som nysgerrighed efter at lære nyt, studieteknik og deltagerne kunne smage på konkrete tilbud fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner med tilbud om alt fra foredrag til længerevarende uddannelser.  

Når jeg møder HK’erne på de nordjyske arbejdspladser, så hører jeg nogle gange, at medlemmerne er mere bekymrede end begejstrede, når vi taler om uddannelse. Baggrunden er ofte, at de i forvejen føler, at de mangler tid og energi. Men mange af de HK’ere, der deltager i uddannelse, fortæller mig imidlertid, at uddannelse faktisk giver MERE energi end den tapper: Når man uddanner sig og møder andre mennesker, får nye impulser - både fagligt og menneskeligt - så giver det energi. Når man danner relationer og netværk, så bliver man styrket både som fagperson og som menneske.

Mange af vores overenskomster rummer muligheder for at få økonomisk støtte til uddannelse – og ellers kan og vil arbejdsgiverne ofte også gerne bidrage. For de gode arbejdsgivere ved også godt, hvor vigtigt det er, at vi udvikler kompetencerne. 

Jeg håber, at alle de 220 nordjyske deltagere i Uddannelsesugen har fået mod på at udvikle kompetencer gennem kurser og uddannelse. Samtidig håber jeg også, at de 220 medlemmer begejstret beretter til deres kolleger – og deres chefer - om de mange muligheder der findes. Uddannelsesvejene er utallige – uanset om man helst vil begynde i det små og tage enkelte foredrag og korte kurser, eller om man ønsker at tage længerevarende forløb. Mit sommerønske lyder: Lad det gode budskab om kompetenceudvikling sprede sig ud over alle de nordjyske HK-arbejdspladser - og lad os sammen så frøene til endnu mere kompetenceudvikling for HK’erne i Nordjylland.