Et af de temaer, hvor det er vigtigt at have fokus på mænds forhold er seksuel chikane.

HK har sidste år gennemført en medlemsundersøgelse blandt 3000 medlemmer om HK’ernes oplevelse af seksuel chikane på arbejdspladsen. Undersøgelsen viste det overraskende resultat, at der faktisk i HK også er mange mænd, som oplever seksuel chikane på deres arbejdsplads. Og ofte får chikanen stor negativ effekt på ofrenes arbejdsliv, helbred og privatliv.

I HK arbejder vi ihærdigt for at begge køn skal sikres et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – og at der skal være fokus på forebyggelse. Seksuel chikane rammer alt for mange – både mænd og kvinder - på deres arbejdspladser.

HK arbejder konkret på tre områder i indsatsen mod seksuel chikane: Højere godtgørelser til ofrene. Stærkere lovgivning. Og bedre forebyggelse på arbejdspladserne.

HK’s politiske indsats kan imidlertid ikke stå alene: Vi kan alle gøre en indsats ved for eksempel ved at være opmærksomme på at holde en omgangsform, hvor alle trives. Og ved at vi på arbejdspladserne følger politikker og vejledninger for at forebygge chikane.

Interesserede mænd og kvinder kan læse HK’s undersøgelse om seksuel chikane og HK’s store indsats for et chikanefrit arbejdsmiljø på HK’s hjemmeside: https://www.hk.dk/omhk/hk-mener/seksuel-chikane.

Jeg ønsker alle mænd en god international kampdag – fri for seksuel chikane.

 

Ung mand signalerer stop

Foto: Colourbox.dk