Vi er i Danmark kendt for en arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsgiverne og fagforeningerne selv aftaler løn, arbejdstid, betaling for arbejde på f.eks. helligdage og meget mere. Denne model hylder regeringen også – og vi er verdenskendt for modellen, som giver vores samfund og erhvervsliv store fordele. I EU står den danske regering, arbejdsgivere og fagbevægelsen i fælles front mod, at EU via lovgivning skal blande sig i dansk løn.

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand for HK Nordjylland. 

Derfor virker det besynderligt, at regeringen nu vælger at lovgive om helligdage. Hermed dikterer regeringen - uden forudgående forhandling - væsentlige rammer for løn og arbejdstid. Og diktatet fremsættes tilmed midt i en overenskomstforhandling. Både indhold og timing er meget skadeligt for den berømte danske model, som nu ikke kun er truet af EU’s krav om mindsteløn, men også vores egen regerings angreb på helligdage.

Samarbejde - ikke modarbejde

I HK Nordjylland arbejder vi for at bevare og udvikle den danske model. Vi vil sikre, at arbejdsmarkedets parter og regeringen samarbejder i stedet for at modarbejde hinanden.

Ifølge regeringens egne tal, så kan fjernelsen af Store Bededag som helligdag indbringe ca. 3 milliarder kroner. Jeg vil tillade mig at erindre regeringen om, at under Corona-pandemien indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter mange trepartsaftaler med regeringen – og aftalerne handlede om langt større milliardbeløb i en langt mere akut krise. Arbejdsmarkedets parter i Danmark har gennem årtier udvist samfundsansvar. Og vi vil også fremadrettet gerne konstruktivt indgå i løsninger. Men det kræver respekt for den danske model og samarbejde frem for egenrådige regeringsdiktater.

Indkald til trepartsforhandlinger! 

Derfor skal min opfordring lyde: Kære Regering. Stop hastelovgivningen om Store Bededag. Indkald i stedet til trepartsforhandlinger. Det vil give langt bedre løsninger for alle – og sikre at den danske model også i fremtiden kan sikre dansk erhvervslivs konkurrenceevne, danske lønmodtagere gode løn- og arbejdsforhold og det danske samfund fremgang.