Mange mener, at kampen for ligeløn og ligestilling er slut, og mænd og kvinder behandles og aflønnes ens i Danmark i 2022. Men det er langt fra virkeligheden.

Mænd og kvinder behandles forskelligt på mange områder, f.eks. i den offentlige debat, hvor det har langt større konsekvenser for kvinder at blande sig i debatten, end det har for mænd.

Det gælder også i forhold til, hvilke forventninger der stilles til mødre contra fædre, og det gælder især, når der forhandles løn. Selv om ligelønsloven blev indført helt tilbage i 1976, så var forskellen på lønnen til kvinder og mænd i 2020 stadig på 11,9 % i mændenes favør!

Se flere statistikker om ligestilling hos Danmarks Statistik her

Samme stilling, men ikke samme løn 

Nogle mener, det kan forklares i et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Kvinder arbejder generelt i jobs, der er lavere lønnet end dem, mændene arbejder i. Men helt ærligt, det er da den mest syge forklaring længe hørt. At typiske mandejobs skal lønnes bedre end kvindejobs! Men selv om det er en dårlig forklaring, så kan det slet ikke forklare hele forskellen. For der er også forskel på lønnen for mænd og kvinder i samme job.

Jeg er helt sikker på, at den sidste forskel ikke skyldes bevidst forskelsbehandling, men at det sker ubevidst.

I modsætning til hvad vi går og bilder os selv ind, så er det meget sjældent, vi tager beslutninger på baggrund af grundige analyser og rationelle konklusioner. Det er vores hjerne slet ikke bygget til. Den er i stedet bygget til at træffe hurtige beslutninger på baggrund af erfaringer og genkendelse af mønstre.

Opgør med uligeløn 

Det starter allerede, når ansøgere til et job skal udvælges til samtale. Helt ubevidst tillægger vi mandlige ansøgere større kompetencer end kvindelige ansøgere. Selv professionelle og dygtige rekrutteringskonsulenter laver denne basale fejl, når de bliver testet i ansøgninger, hvor oplysninger om køn er fjernet. Så kommer der simpelthen flere kvinder til samtale, end hvis kønnet er kendt. Tankevækkende.

Læs mere om undersøgelser på ansættelsesområdet her 

Vores hjerner sætter simpelthen lighedstegn mellem kompetent og mand, og det påvirker vores beslutninger, som vi selv tror er objektive og truffet på baggrund af data. Det samme gælder helt sikkert, når der skal ske forfremmelser og gives lønstigninger.

Tiden er kommet til at få gjort op med uligelønnen mellem mænd og kvinder. Skal vi lykkes med det, så skal vi erkende, at på trods af at vi har alle de bedste intentioner om det modsatte, så ser vi forskelligt på mænd og kvinder.

Erkender vi det, så har vi mulighed for at tage vores forholdsregler og tage højde for det, når vi skal bedømme, f.eks. i forbindelse med jobsamtaler og når der skal fordeles lønstigninger.

God 8. marts.

Se mere om, hvordan HK Privat arbejder med ligestilling her