Den her hilsen er til dig, der har valgt at sikre dig selv ved at være del af et stærkt, fagligt fællesskab.

Den her hilsen er til dig, der har valgt at sikre dig selv ved at være del af et stærkt, fagligt fællesskab. Et fællesskab, som din opbakning kun gør endnu stærkere. For jo flere, vi er, desto stærkere står vi i mange forskellige situationer. For eksempel når vi skal forhandle overenskomster samt sikre rettigheder og fordele for alle medlemmer. Vi har ganske enkelt et stærkere mandat – på dine og vores vegne, når vi er mange i HK-fællesskabet.

 

Når disse kolleger vælger forretning frem for forening, så stiller de ikke bare sig selv dårligere. 
De rokker også ved hele fundamentet for den danske model, hvor stærke og ligeværdige parter rundt om bordet sikrer den bedste balance på arbejdsmarkedet.
Medvind og modvind

Min hilsen er i princippet også til dem, der har truffet det modsatte valg. De som har valgt det faglige fællesskab fra – eller værre endnu: De som tror, at de sikrer sig både fagligt og personligt ved at melde sig i de gule forretninger. Her bliver der lovet guld og grønne skove, men i virkeligheden falmer de grønne skove ret hurtigt.

Det hører vi gang på gang fra medlemmer, der vender tilbage efter en skuffende udflugt til en gul forretning. Her blev de ladt i stikken, da de virkelig havde brug for faglig rådgivning, juridisk bistand, stort kendskab til overenskomstforhold, indsigt i arbejdsmiljø, karrierevejledning og mange af de andre tilbud i HK-regi, som alle kan få brug for, når medvind bliver til modvind på arbejdspladsen.

 

Når disse kolleger vælger forretning frem for forening, så stiller de ikke bare sig selv dårligere.

De rokker også ved hele fundamentet for den danske model, hvor stærke og ligeværdige parter rundt om bordet sikrer den bedste balance på arbejdsmarkedet.

 

 

...med hårdt arbejde, gode argumenter og masser af dialog har vi de seneste år fået fastholdt mange eksisterende medlemmer og endda fået nye til.

Pilen peger (heldigvis) den rigtige vej

Vi har i en årrække oplevet faldende medlemstal over en bred kam i den danske fagbevægelse.

Senest har der været historier fremme om, at bevægelsen ligefrem ”bløder medlemmer”, som man kalder det. Det er naturligvis, jævnfør min indledning, en udvikling, der bekymrer mig.

Både på vegne af den enkelte, der stiller sig et meget sårbart sted, men også for hele vores velfærdsmodel som helhed.

 

Til gengæld glæder det mig, at vi i HK Midt og særligt i HK Privat Midt så småt ser, at pilen peger den rigtige vej igen. For med hårdt arbejde, gode argumenter og masser af dialog har vi de seneste år fået fastholdt mange eksisterende medlemmer og endda fået nye til.

I 2020 var der således et lille plus på den konto, fordi vi har fået talt godt for de mange personlige, fælles og faglige fordele, der er ved at være medlem af en overenskomstbærende fagforening som HK.

 

Ekstra tryghed i usikre Covid19-tider

Vi kan samtidig fornemme, at der for mange har været endnu en medlemsfordel her under Covid19-forløbet: Det har givet dem yderligere tryghed at have HK i ryggen i usikre tider og under svære betingelser.

 

HK har blandt andet, sammen med den øvrige fagbevægelse, været en engageret aktør under nogle meget vigtige trepartsaftaler, i forlængelsen af dagpengeperioden og i arbejdet med de hjælpepakker til erhvervslivet, der også sikrer fastholdelsen af mange HK-jobs.

Det synes jeg er en ansvarlighed, der klæder os og falder os helt naturligt!

Samtidig har vi ikke mindst været der for det enkelte medlem, når utrygheden var størst.

 

Jeg har desuden et lille apropos, når det gælder tryghed: Vi skal have stoppet den udhuling af dagpengene, der har stået på i nogle år. For fair og rimelige dagpengesatser er en vigtig del af vores faglige sikkerhedsnet – og en forudsætning for, at danskerne bakker op om vores danske flexicurity-model.

 

...jeg synes, vi har en vigtig opgave: At passe på ”Den danske model” – sammen!

 

Lad os passe på ”Den danske model” – sammen!

Lige nu står hver 3. dansker på arbejdsmarkedet uden fagforening af nogen som helst slags.

Det ser jeg som et bekymrende højt tal. Vi har som nævnt givet vores bidrag til at nedbringe tallet med en medlemsfremgang, som vi skal bygge videre på.

For jeg synes, vi har en vigtig opgave:

At passe på ”Den danske model” – sammen!

Ikke bare i HK Privat Midt, i HK eller fagbevægelsen som helhed.

Vi har brug for, at politikerne på Christiansborg og arbejdsgiverne spiller med, hvis vi skal bevare den model, som mange andre lande kigger misundeligt på – og som i så mange situationer har bidraget til stor stabilitet.

 

Netop derfor havde jeg brug for at komme af med en hilsen og en stor tak til dig. For sammen er du stærkere.