Er det ikke overdrevet at sammenligne butiksansattes vilkår med politiets? Det er bare en af de skeptiske reaktioner, jeg har mødt, efter at vi i HK Handel har foreslået, at vi skal straffe vold og trusler mod butiksansatte hårdere. Akkurat som vi straffer tilsvarende forbrydelser mod tjenestemænd hårdere.

For mig er svaret indlysende. Det er hverken overdrevet, urealistisk eller usolidarisk at forlange, at vores medlemmers arbejdsmiljø bliver taget alvorligt. Og det er ikke en konkurrence mellem faggrupper som politibetjente, medarbejdere i SKAT eller butiksansatte om, hvem der har det mest utrygge arbejdsmiljø. Alle har efter min mening krav på at kunne arbejde under sikre og trygge vilkår, ligegyldigt hvor de er ansat. Men jeg mener også, at man ofte er særligt udsat i butiksbranchen, hvor mantraet ”kunden har altid ret” tilmed kan gøre det svært at sige fra og forsvare sig selv.

14 procent af vores medlemmer svarer i vores nyeste arbejdsmiljøundersøgelse, at de er blevet truet verbalt af kunder, og i en del tilfælde udvikler det sig til regulær vold. Det er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. Det er derfor, vi opfordrer Folketinget til at ændre lovgivningen og sidestille butiksansatte med tjenestemænd i funktion. Der vanker nemlig hårdere straffe, når vold eller trusler rettes mod personer i et offentligt hverv.

Men hvorfor skal butiksansatte, som i mange tilfælde dagligt står ansigt til ansigt med flere hundrede kunder, ikke nyde samme beskyttelse? Nogle af de folketingsmedlemmer, der har reageret på vores udspil svarer, at vi heller skal gå dialogens vej.

Det gør vi gerne. Vi har i flere år forsøgt at sætte fokus på problematikken med kampagner, læserbreve og de gode kunderåd. Vi har opfordret kunderne til at tænke sig om, inden de går amok over, at deres mælk bliver slået forkert ind eller den udsete spotvare er udsolgt. Det vil vi fortsætte med, for vi tror på dialog. Men nogle gange skal dialog suppleres med mere drastiske tiltag som en ændret straframme. Ikke fordi vi ønsker, at flere kunder kommer i fængsel eller får høje bøder. Men for at regulere kundernes adfærd og derigennem få hr. og fru Danmark til at tænke sig om, før de går amok i supermarkedet.