Nu er det blevet offentliggjort i Jydske Vestkysten, at der for få år siden blev arbejdet på at få Tesla til at lægge en ny bilfabrik i Esbjerg. Det var et spændende projekt, hvor HK Sydjylland, Region Syddanmark, Esbjerg Kommune og Invest in Denmark i dybeste fortrolighed arbejdede sammen om oplægget til virksomheden.

HK Sydjylland fik ideen og foreslog projektet, fordi det bød på masser af nye arbejdspladser. Esbjergs grønne profil ville blive styrket, den såkaldte Siemens-grund var perfekt med jernbane, motorvej og lufthavn lige ved siden af, der er et stort opland med solid energi- og dataforsyning og uddannelsesinstitutioner og der er et stort opland med højt kvalificeret arbejdskraft.

Dette treparts-samarbejde er en del af fagforeningsarbejdet, som udenforstående sjældent ser, men som er en væsentlig del af at være en rigtig fagforening. Det danske arbejdsmarked bygger på disse samarbejder og ville fungere meget dårligere uden.

På landsplan laver man trepartsaftaler mellem regering, arbejdsgivere og fagforeningerne, hvor man aftaler store og små reformer i en konstant proces. For eksempel er rettighederne til at bruge uddannelse som et aktivt instrument i vores arbejdsmarkedspolitik opstået i sådan et forum.

I HK Sydjyllands område bruger vi de nye muligheder aktivt i et konstruktivt samarbejde, ikke mindst i det regionale arbejdsmarkedsråd – RAR Sydjylland. Det har resulteret i, at parterne er suveræne Danmarksmestre i at bruge efteruddannelsesmulighederne og udtænke nye samarbejdsmuligheder. For eksempel er Job-VEU modellen skabt af RAR Sydjylland men er i dag en anerkendt model i hele landet.

Det er i den sammenhæng, at man skal se det fælles forsøg på at trække Tesla til vores område. Selv om firmaet til sidst desværre valgte Berlin i stedet for Esbjerg, lever samarbejdet mellem de forskellige, danske aktører videre i bedste velgående. Det gælder på alle områder af vores dynamiske arbejdsmarked – uanset om det er uddannelse, tiltrækning af arbejdspladser, fastholdelse af arbejdspladser eller nye måder at tænke arbejde på.