25. april 2019 blev der af alle partier med undtagelse af Enhedslisten indgået en aftale, der skal styrke arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

 

Aftalen tager udgangspunkt i de anbefalinger, Regeringens ekspertudvalg for arbejdsmiljø præsenterede i september. Hovedpunkterne er flere penge til arbejdstilsynet, målrettet tilsyn på arbejdspladser med stor risiko for problemer med arbejdsmiljøet, klarere regler og bedre redskaber til det psykiske arbejdsmiljø.

 

Arbejdstilsynet skal tilføres 460 millioner kroner frem mod 2022. Penge, som er tiltrængte efter år med nedskæringer. Det er glædeligt, at der nu tilføres ressourcer til Arbejdstilsynet, selv om det er for en kort tidshorisont på tre år.

Stress i kontormiljø

HK har gennem flere år arbejdet for bedre regler for psykisk arbejdsmiljø, og som formand for Arbejdsmiljøudvalget i HK MidtVest ser jeg positivt på, at det psykiske arbejdsmiljø skal have sin egen bekendtgørelse.

 

På mange af vores medlemmers arbejdspladser er det særligt det psykiske arbejdsmiljø, der er under pres, så det er vigtigt for os, at det er blevet en del af aftalen. Og vi ser frem til at kunne bidrage til indholdet af reglerne.

 

Desværre er der ikke fundet penge til mere vejledning og rådgivning til arbejdspladserne, som FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, og DA, Dansk Arbejdsgiverforening, ellers sammen havde anbefalet.

 

Anbefalingen var, at der skulle findes 150 millioner kroner til rådgivning og vejledning til virksomhederne. Studier har nemlig vist, at særligt de mindre virksomheder har behov for hjælp udefra til at løfte arbejdsmiljøindsatsen.

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne spiller en stor rolle i at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, men arbejdsmiljøarbejdet kræver tid til og mulighed for at uddanne sig og udvikle kompetencer til at udfylde hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

 

En spørgeskemaundersøgelse fra 2018 blandt LO’s ca. 17.000 arbejdsmiljørepræsentanter har peget på både manglende tid og uddannelse, og at arbejdsmiljørepræsentanterne i mindre grad bliver inddraget i beslutninger omkring det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

 

Jeg kan se, at der i aftalen om arbejdsmiljø også er nævnt nedsættelsen af et udvalg, der skal se på et forbedret AMO-system (Arbejdsmiljøorganisationen) herunder arbejdsmiljøuddannelse.


Jeg håber, at det kan føre til bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne, som vi i øvrigt i HK sammen med resten af FT sætter særligt spot på i 2019.

Artiklen er opdateret 30. april 2019

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.