Kravene er blevet til ud fra de ønsker, som medlemmerne er kommet med.

 

Dels er 330 tillidsrepræsentanter fra hele landet kommet med deres input. Dels er 4.082 medlemmer kommet med næsten 19.000 udsagn om, hvad de synes er vigtigt at få med i overenskomsten.

 

Skilt med teksten: Time for me today

 

Lokalt i det midt- og vestjyske har vi modtaget små 100 postkort med ønsker til overenskomsten, og som formand for HK Privat MidtVest siger jeg mange tak for bidragene. De er alle vigtige for, at vi får en god overenskomst.

 

De mange indkomne ønsker er siden sommerferien blevet gennemgået og prioriteret i HK Privat og er blevet til en liste af krav, som vi vil gå efter at få forhandlet hjem til overenskomstforhandlingerne. Når vi spørger medlemmerne, hvad de ønsker sig i deres arbejdsliv, kan vi tydeligt se, at de vil have del i virksomhedernes øgede indtjening og, at de vil have mere frihed i det daglige. Derfor er HK Privats krav:

 

  • Flere penge og mere frihed i arbejdslivet. Du skal have mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv langt mere fleksibelt. Mulighederne for, hvad du kan bruge din fritvalgskonto til, skal udvides. Udover, at midlerne kan udbetales eller overføres til pensionsopsparingen, vil HK presse på for, at de også skal kunne byttes til fridage eller uddannelsesdage. Og så skal der sættes langt flere penge ind på kontoen, så den fordobles fra 4 til 8 procent. Det imødekommer også medlemmernes ønske om at få del i den øgede indtjening, der er i de fleste virksomheder i disse år.

 

  • Mere kontrol med arbejdstid: Mange arbejder på skæve tidspunkter, som ofte er svære at forudse, og som gør det sværere at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen. HK vil gå efter at få skærpet aftalerne om arbejdstid, begrænset skiftehold og natarbejde – og at du får fridage som betaling.

 

  • Alle indenfor HK Privats område bør kunne blive omfattet af vores overenskomster. Derfor skal umoderne regler som 50 procent-reglen afskaffes. Reglen siger, at mindst halvdelen af dem, der arbejder inden for HK-området, skal være medlem af HK for, at overenskomsten gælder.

 

Forhandlingerne begynder 8. januar 2020, hvor DI og CO-industri, som HK Privat er en del af, mødes for at forhandle de toneangivende overenskomster på industriens område. Derefter følger de cirka 30 andre landsoverenskomster, som lægger sig opad resultatet på industriens område.

 

Forløber forhandlingerne uden de store vanskeligheder, vil der være et resultat på plads medio april. Resultatet skal så til urafstemning blandt HK Privats medlemmer.

 

Igen har du indflydelse, hvis du er medlem af HK. Ved OK17 fik HK Privat en rekordhøj stemmedeltagelse. 54 procent – ca. 29.000 medlemmer – stemte.

 

Skal vi sammen slå rekorden igen?

 

Gør som jeg: Stem om OK20. Jo flere, vi stemmer, jo større chance har vi for at få indflydelse på resultatet.

Artiklen er opdateret 12. december 2019

Du er sikret med overenskomster

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.