32-årige Daniel er studiesekretær og en skattet medarbejder på VUC i Ringsted. Daniel lider også af ADD, en opmærksomhedsforstyrrelse i familie med ADHD. Usynligt, og måske svært at forstå for andre.

Men Daniel har en arbejdsgiver, der kan rumme ham. Dermed trodser han en kedelig statistik: De stadigt flere mennesker med psykiske diagnoser bliver alt for ofte fravalgt eller forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅTema: På job med diagnose

For en voksende gruppe af danskere med usynlige diagnoser er det meget svært at få foden ind på det ellers brandvarme arbejdsmarked. Men samfundet har et voldsomt og voksende behov for arbejdskraft. Der er virkelig brug for alle, der kan og vil.

Studier af danske søskende har vist at kun 33 procent af de diagnosticerede var i beskæftigelse, mens 67 procent af deres søskende var i en del af arbejdsmarkedets fællesskab.

"Der er et stort, uudnyttet arbejdskraftpotentiale i de cirka 200.000 voksne mennesker, der lige nu cykler rundt på kanten af arbejdsmarkedet. Bland disse grupper er der nogle kompetencer, vi simpelt hen ikke kan undvære". Sådan sagde formand Nina Smith, da Reformkommissionen i maj opfordrede arbejdsgiverne til at få flere ind på arbejdsmarkedet.

Rekruttér bredere! Ansæt folk fra kanten af arbejdsmarkedet, lød den klare opfordring. Det er vi meget enige i i HK Stat.

LÆS OGSÅ: HK Stat på Folkemøde: Skab plads til flere

Vi mener, at staten som offentlig arbejdsgiver har et særligt ansvar. Vi må og skal rumme flere. Og staten kan passende gå forrest.

Der er heldigvis solstrålehistorier og gode erfaringer at trække på. De skaber et solidt grundlag for at gøre staten endnu mere rummelig for at ansætte flere med diagnoser – på helt almindelige lønvilkår. Som en debattør skriver på HK Stats facebookside:

"Ja tak!! Der ligger en overset arbejdsressource gemt her. Med den rette støtte og forståelse kan man komme langt. Jeg har selv 3 børn med superkræfter (som vi kalder det), og vil til enhver tid gå forrest i kampen for at skabe plads til dem på en arbejdsplads".

Lad os få ansat nogle flere med superkræfter. Alle vinder på det. Danmark vinder på det.

HK Stat på Folkemødet: Debat med ministeren om staten som rummelig arbejdsgiver

HK Stat sætter sammen med skatte- og medarbejderminister Jeppe Bruus fokus på statens rekruttering og rolle som arbejdsgiver på folkemødet på Bornholm. Det sker i HK’s telt fredag klokken 9.00.