Før samtalen

1. Tænk over, hvad du har bidraget med i det seneste halve eller hele år. Lav en liste, og del den op i tre punkter: 1. Hvilke opgaver har du varetaget, 2. Hvilke roller har du i forhold til arbejdsopgaverne (er du fx projektdeltager eller projektleder/initiativtager), og 3. Hvilke resultater har du opnået? Regn ikke med, at din chef har overblikket. Du hjælper din leder til at få overblikket ved at fortælle om det.

2. Vær ikke bekymret for at tale om resultater, for uanset hvilken jobfunktion du har, opnår du resultater. Er du fx økonomimedarbejderen, der får tallene i regnskabet til at stemme, så øv dig inden samtalen i at sætte ord på, hvad din indsats betyder i en større sammenhæng, og hvordan den understøtter virksomhedens strategi og forretning.

3. Tænk også over (og notér ned), hvad status er lige nu. Hvilke opgaver er du glad for, er der opgaver, du gerne vil af med, og er der nye opgaver, du har lyst til. Hvilke nye kompetencer har du brug for for at kunne varetage dine opgaver - både på kort og på længere sigt.

4. Find konkrete bud på kurser, du gerne vil tage, og forbered din argumentation for, at du skal af sted. Du skal kunne forklare, hvordan du med din nye viden kan styrke arbejdet i afdelingen og virksomheden og hjælpe til med at møde de udfordringer, I sammen står over for. Hvis uddannelsen er dyr, så find også en lidt billigere model at have med som plan B, hvis chefen siger nej til drømmekurset.

5. Selv om arbejdsgiveren har sat dagsordenen for MUS-samtalen, fx ved at bede dig udfylde et spørgeskema, kan du stadig få indflydelse på, hvad du og din leder kommer til at tale om. Du kan udvælge tre spørgsmål/overskrifter og skrive dem i en e-mail, som du sender til din chef i god tid inden samtalen.

6. Husk, at store udviklingsprojekter godt kan starte i det små som ”sandkasseprojekter”. Hvis du fx gerne vil blive bedre til at undervise, kan du byde ind med at holde et par små oplæg i din egen afdeling. Senere kan det blive til mere og evt. følges op af efteruddannelse, der klæder dig på til rollen som underviser.

Under samtalen

7. Måske er du lidt spændt eller nervøs, men prøv alligevel at nyde din MUS og at se den som et privilegium. Der er afsat god tid, og fokus er kun på dig. Vær så afslappet som muligt, og hav øjenkontakt med din chef.

8. Prøv at skabe en god stemning ved at tale konstruktivt og positivt, undlad at kritisere, og anerkend gerne din chef for, hvad han eller hun er god til. Og husk, at du ikke er til besvær, fordi du fremsætter ønsker. Du signalerer, at du er en engageret medarbejder, der vil tage ansvar for sin faglige udvikling.

9. Du skal have formidlet, at du nu er klar og har plads til uddannelse, nye opgaver eller andet, som styrke din faglige udvikling. Peg på, hvad du konkret godt kunne tænke dig og hav gerne konkrete kursusbeskrivelser med på mødet.

10. Når du og din chef aftaler, at du får nye ansvarsområder så husk samtidig at få aftalt, hvilke andre ansvarsområder, du skal slippe for. Det er en vigtig del af udviklingsarbejdet, at nogle opgaver skal afvikles, så du ikke risikerer at blive overbebyrdet.

11. Lad dig ikke slå ud, hvis chefen i første omgang siger nej til dit forslag om efteruddannelse. Et nej er ikke et nej for altid, men et nej for nu. Spørg ind til, hvad der skal til, for at du kan komme af sted. Vil det passe bedre, hvis du tager af sted på et andet tidspunkt? Er det prisen, som er for høj? For begge dele kan løses. Sig fx: Kan vi tale om det igen om to måneder? Og notér det i din kalender, så du husker at følge op på det.

Efter samtalen

12. Forhåbentlig har du og din chef lavet nogle gode, konkrete aftaler om din faglige udvikling og de mål, du vil nå. Aftalerne skal nedfældes i et referat, din ”udviklingskontrakt” eller ”udviklingsplan”. I bedste fald skriver din leder referatet og sender sit udkast til dig, så du kan kommentere, og I kan sikre jer, at I er enige.

13. Aktiver din udviklingsplan løbende frem til din næste MUS-samtale, så den ikke ender som et skuffepapir. Aftal fx med din leder, at I følger op på jeres snak om efteruddannelse om tre måneder. Og tag selv udviklingsplanen frem med mellemrum, og tjek, om du når de mål, I har aftalt. Husk også at gøre din leder opmærksom på det, når du når dine mål.

Få sparring til din MUS
Har du brug for personlig sparring, inden du skal til din næste MUS? Så kan du hente hjælp hos HK’s karrieretelefon, hvor vejlederne sidder klar alle hverdage fra kl. 13 til 16. De kan også hjælpe dig, hvis du mangler inspiration til relevant efter- og videreuddannelse. Ring på 33 30 44 60.

 

Tre hurtige råd

HVIS DU IKKE HAR MUS
Ikke alle HK’ere har MUS-samtaler på deres arbejdsplads, men selv om snakken om faglig udvikling ikke er sat i system på dit job, kan du alligevel få sat din kompetenceudvikling på dagsordenen. Sig til din nærmeste leder, at du gerne vil drøfte din faglige udvikling, og bed om et møde. Forbered dig forinden grundigt på, hvad du gerne vil have ud af samtalen, og ring evt. til Karrieretelefonen, hvis du har brug for sparring.

HVIS DU ER UFAGLÆRT
Hvis du er ufaglært og har mere end to års erhvervserfaring, er det en god idé at få lavet en realkompetencevurdering. Den giver dig overblik over, hvilke kompetencer og kurser du mangler for at få papir på, hvad du kan. Realkompetencevurderingen får du lavet på et uddannelsessted, og med den i hånden er du godt klædt på til at tale om din faglige udvikling og efteruddannelse til din MUS.

TJEK, OM DU KAN FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE
Undersøg inden din MUS, om du har mulighed for at få dækket dine udgifter til efteruddannelse. Er du ansat på en overenskomst med HK/Privat, er der stor chance for, at du har ret til selvvalgt uddannelse, og at du kan søge om støtte hos kompetencefondene. Dine rettigheder afhænger, hvilken overenskomst du er dækket af. Det kan du se på MitHK.dk

Læs mere om uddannelse